RJ2MP_DIS3 Didaktika RJ 3

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Olga Bobrzyková (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvování RJ2MP_DIS2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu jsou teoretické otázky spojené s receptivními, produktivními a interaktivními řečovými dovednostmi. Metodika nácviku fonetiky, grafiky, lexika, čtení, poslechu, ústního a písemného vyjadřování. Studenti se naučí aplikovat teoretické metodické poznatky do praktického výukového procesu.
Osnova
 • Metodika nácviku fonetiky a grafiky. Metodika nácviku lexika. Metodika nácviku čtení a ústního projevu. Metodika nácviku poslechu, ústního a písemného vyjadřování.
Literatura
  doporučená literatura
 • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK a Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Vydání třetí (rozšíře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 250 stran. ISBN 8070411740. info
  neurčeno
 • http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 209 s. ISBN 8020012133. info
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. 1. vyd. Rudná u Prahy: Editpress, 2001. 196 s. ISBN 8023874829. info
Výukové metody
Prezentace studentů, skupinová diskuse, práce ve skupině. Pravidelné domácí studium teoretických základů předmětu.
Metody hodnocení
Pravidelná domácí příprava. Aktivní účast ve výuce. Prezentace. Zpracování portfolia. Písemný test s volnými odpověďmi. Hodnotí se obsahová i jazyková správnost.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti budou prohlubovat své teoretické znalosti předmětu a převádět své znalosti do praktického vyučování.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RJ2MP_DIS3