SPk534 Oftalmopedie 2 – strategie a možnosti podpory žáků v procesu edukace

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami stimulace zrakových funkcí a s jejich využitím v praxi. Dále se studenti seznámí se speciálními optickými pomůckami a jejich využitím (hranové filtry, prizmatické čočky, lupy, dalekohledy) a s využitím speciálních neoptických pomůcek (digitální zvětšovací zařízení, speciální software, pomůcky pro sebeobsluhu, pomůcky pro prostorovou orientaci). Studenti se seznámí s metodami školského poradentství.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat metody zrakové stimulace a využít je
- doporučit vhodnou speciální optickou pomůcku a zaučit klienta
- doporučit vhodnou speciální neoptickou pomůcku
- provázet osoby s těžkým zrakovým postižením
- poskytnout kvalifikovanou radu z oblasti rehabilitace osob se zrakovým postižením
Osnova
 • • Zraková stimulace aktivní a pasivní
 • • Zraková hygiena
 • • Běžné optické pomůcky ke korekci refrakčních vad (sférické, tórické čočky, bifokální čočky, multifokální čočky)
 • • Speciální optické pomůcky (hranové filtry, prizmatické čočky, čočky Franklinova typu, lupy, dalekohledy)
 • • Speciální neoptické pomůcky (pomůcky pro odstraňování informačních bariér, pomůcky pro sebeobsluhu, pomůcky pro orientaci)
 • • Metodika výuky prostorové orientace a samostatného pohybu
 • • Provázení osob s těžkým zrakovým postižením
 • • Poradenství v oblasti rehabilitace osob se zrakovým postižením
 • • Psychohygiena
Literatura
  povinná literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar a Eva MATOUŠKOVÁ. Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomůckami a kamerovou televizní lupou : metodická příručka s náměty pro rozvoj dovedností : (pro učitele, vychovatele, žáky se zrakovým postižením a jejich rodiče). V Praze: [s.n.], 2011. 48 s. ISBN 9788025498774. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých : jak efektivně využít slabý zrak. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2007. 39 s. ISBN 9788072549498. info
  doporučená literatura
 • Functional vision : a practitioner's guide to evaluation and intervention. Edited by Amanda Hall Lueck. New York: AFB Press, American Foundation for the Blind, 2004. xx, 521. ISBN 9780891288718. info
 • The Lighthouse handbook on vision impairment and vision rehabilitation. Edited by Barbara Silverstone. Oxford: Oxford University Press, 2000. s. 671-137. ISBN 9780195094893. info
  neurčeno
 • RÖDEROVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ a Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 125 s. ISBN 9788073151454. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5. info
Výukové metody
přednáška, video, diskuse, simulace
Metody hodnocení
Průběžné zkoušení, závěrečné zkoušení Účast min. 70%.
Informace učitele
Informace budou vyučujícím upřesněny na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.