SPp228 Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp228/01: každé liché úterý 8:00–9:50 učebna 35, L. Slepičková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student seznámen se zásadami kvalitativního a kvantitativního výzkumu, základními technikami a pravidly jejich užití při vlastním výzkumu. Porozumí základním principům indukce a dedukce a základním konceptům vědeckého výzkumu, jako je teorie, operacionalizace, hypotézy, reliabilita, validita, reprezentativita.
Výstupy z učení
Osvojí si schopnost naplánovat vlastní výzkum, navrhnout adekvátní metodologický postup, zkonstruovat výzkumné nástroje a posoudit jejich aplikovatelnost a diskutovat o překážkách, které je při realizaci výzkumu mohou potkat.
Osnova
  • Věda jako způsob poznávání světa, sociální vs. přírodní vědy, korelace, kauzalita Logika kvantitativního výzkumu Logika kvalitativního výzkumu Hypotéza, výběr vzorku, validita a reliabilita výzkumu Od výzkumné otázky k hypotéze Fáze výzkumu Typy výzkumu Dotazník a rozhovor jako nstároje sběru dat Základní tradice kvalitativního výzkumu Práce v terénu, terénní poznámky, vztah s informanty, analýza dat v kvalitativním výzkumu Etické aspekty výzkumu
Literatura
  • KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Translated by Marie Černá. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 151 stran. ISBN 9788074190339. info
  • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7. info
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
  • Výzkumné metody v pedagogice :příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Edited by Peter Gavora. [1. vyd.]. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15-X. info
Výukové metody
přednáška- teoretická příprava v oblasti metodologie, semestrální projekt návrhu plánu výzkumu,
Metody hodnocení
průběžné úkoly (5 úkolu vypracovávaných v průběhu semestru a hodnocených 0-7 body), zkouška (písemný test hodnocený 0-35 body) nebo hodnocený výzkumný projekt (návrh plánu výzkumu hodnocený 0-35 body) - dle preferencí studentů. Celkem je nutné získat 50 ze 70 bodů. Bližší informace ve Studijních materiálech předmětu v IS/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.