VZkVP3 Základy výchovy ke zdraví pro učitele

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
4 hod./semestr. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 11. 16:00–17:50 učebna 35, Pá 29. 11. 14:00–15:50 učebna 35
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student v kontextu podpory zdraví a prevence nemocí rozumí základním pojmům, vztahům a souvislostem, které se dotýkají režimu života školy. Získané poznatky dovede aplikovat ve školní praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se student orientuje v problematice podpory zdraví ve školním prostředí.
Osnova
  • Základní témata: 1. Zdraví a jeho determinanty, zdravotní gramotnost (zdraví a jeho definice, determinanty zdraví a jejich působení (vnitřní neovlivnitelné, vnější ovlivnitelné), životní styl, prvky životního stylu, příklady rizikových a protektivních faktorů životního stylu v souvislosti s CHNI, zdravotní stav obyvatel ČR, střední délka života kontra délka dožití ve zdraví, základní doporučení životního stylu v souvislosti následných přednášek..., prevence, podpora zdraví, výchova ke zdraví) 2. Výživa a zdraví (souvislost výživy a zdraví pravidelnost, pestrost pomocí pyramidy výživy), přiměřenost, pravda versus výživové mýty) 3. Výživový režim dětí (základní výživová doporučení, hodnocení výživy, výživový režim ve škole, co by měl vědět učitel - alergie, intolerance, nemoci související s výživou, averze, neofobie) 4. Poruchy přijmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, ortorexie, jak je lze rozpoznat a jak lze pomoci z pohledu učitele) 5. Pohyb jako životní potřeba dětí, pohybový režim ve škole (vývoj svalstva, motorický vývoj, utváření pohybové způsobilosti, pohybový režim ve škole, role učitele) 6. Prevence tzv. civilizačních onemocnění (prevence kardiovaskulárních onemocnění, metabolický syndrom, prevence onkologických onemocnění – střeva, prsu, plic) 7. První pomoc pro učitele 1 (bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, aspirace cizího tělesa, vnitřní a vnější krvácení, poranění pohybového aparátu) 8. První pomoc pro učitele 2 (neúrazové urgentní stavy – infarkt, mrtvice, diabetes-hypoglykemie, otravy, křečové stavy, alergické reakce) 9. Podpora zdraví ve školním prostředí, Škola podporující zdraví (aktuální projekty podpory zdraví, pilíře programu Škola podporující zdraví a jak se tvoří) 10. Kouření (kouření jako nemoc, závislost na nikotinu, následky kouření, co obsahuje tabákový kouř a jak škodí, počty kuřáků, stádia kouření a faktory ovlivňující začátek kouření, věk prvních kuřáků, technika odmítání cigaret - včetně videoukázky natočené žáky 2. stupně ZŠ), motivace žáků k nekouření, vodní dýmka, elektronická cigareta, škola a kouření (metodický pokyn, výukové programy) 11. Alkohol a jiné závislosti (závislost, následky závislosti, jak pomoci v roli učitele, jak rozpoznat závislost) 12. Podpora psychického zdraví (specifická psychická zátěž u pomáhajících profesí, syndrom vyhoření a jeho prevence, problematika deprese a závislosti v kontextu specifického stresu, „odolnost“ jako psychologický pojem, možnosti posilování psychické odolnosti)
Literatura
    doporučená literatura
  • www.anabell.cz
  • Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ: pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-069-5.
  • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vydání třetí. Praha: Portál, 2009. 279 stran. ISBN 9788073675684.
  • www.starneme-uspesne.cz
  • www.szu.cz
  • JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8891-7. epub url info
Výukové metody
Teoretická příprava; přednášky doplněné ilustrativními fotografiemi nebo videoukázkami, odbornými videoprogramy a studijními materiály; samostudium.
Metody hodnocení
Kolokvium – rozprava o problematice studijního předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.