Ze0153 Užitečná geografie

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
1. Absolvování analytických geografických předmětů. 2. Absolvování odborných seminářů k analytickým předmětům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: 1. Provádět prostorová a časoprostorová rozhodování na bázi geografického myšlení. 2. Umění integrovaně využívat geografická (prostorová, územní) data na podporu rozhodování. 3. Umění vyhledávat data potřebná pro rozhodování.
Výstupy z učení
Student získá představu o možnostech o širokém spektru uplatnění geografických znalostí a dovedností při rozhodování v běžném životě i za specifických okolností. Na vybrané téma sestaví krátkou studii.
Osnova
  • Vyučovaná temata: 1. Optimalizace rozhodování při orientaci v terénu za zhoršených podmínek. 2. Rozhodování v pozitivních vyhledávacích procedurách pro lokalizaci lidských aktivit v krajinném plánování. 3. Rozhodování v negativních vyhledávacích procedurách pro lokalizaci lidských aktivit. 4. Hodnocení území z hlediska rizik. 5. Rozhodování v území za výskytu rizik.
Výukové metody
1. Přednášky. 2. Semináře. 3. Samostatná práce.
Metody hodnocení
1. Písemná zkouška.
Informace učitele
Webová stránka je v přípravě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/Ze0153