FJ3027 Poslech s porozuměním - francouzština

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3027/01: St 16:00–18:50 učebna 67, L. Canal
Předpoklady
Vstupní úroveň je min. B1 podle evaluační tabulky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení receptivní řečové dovednosti poslech s porozuměním a komunikaci prostřednictvím audio a audiovizuálních dokumentů a následné diskuse.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen porozumět článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy ve frankofonních zemích a tyto texty interpretovat ústně a písemně.
Osnova
  • 1. Porozumění slyšenému a vlastní mluvený projev. 2. Používání prostředků komunikační strategie. 3. Etnografie komunikace. 4. Poslech autentických nahrávek. 5. Rozbor struktury mluveného projevu, nácvik zápisu. 6. Rozšíření slovní zásoby. 7. Příprava na zkoušky Delf a Dalf.
Literatura
    doporučená literatura
  • Zarate, G. Représentations de l’étranger et didactique des langues, Didier, 2004
  • SABATELI, F. a kol. Dalf, 450 activités. 1. vyd. Paris : Cle International, 2001. 255 s. ISBN 209-033744-3.
  • BEAUDET, S. Réussir le Dalf, Unité B2. 1. vyd. Paris : Hatier, 1999. 64 s. ISBN 2-278-04556-3.
  • Paroles. 1. vyd. Paris : Hatier, 1997. 127 s. ISBN 2-278-04099-5.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, konzultace pro studenty kombinované formy studia.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FJ3027