RJ1066 Dějiny Ruska 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zdůrazňuje pochopení ruských dějin v evropském kontextu. Velká váha se přikládá na uvedení dosud ne běžně známých poznatků a faktů, na aktuální interpretaci ruských dějin. Postup po chronologické ose od nejstarších dob východních Slovanů, vzniku prvního státního útvaru Kyjevské Rusi, přijetí křesťanství dynastií Rjurikovců, přes období feudální rozdrobenosti a nájezdů kočovníků, epochu formování jednotného moskevského státu, svržení tatarského a mongolského jha až k prvním ruským carům a nástupu Romanovců.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen interpretovat dějiny Ruska po chronologické ose od nejstarších dob východních Slovanů, vzniku prvního státního útvaru Kyjevské Rusi, přijetí křesťanství dynastií Rjurikovců, přes období feudální rozdrobenosti a nájezdů kočovníků, epochu formování jednotného moskevského státu, svržení tatarského a mongolského jha až k prvním ruským carům a nástupu Romanovců v evropském kontextu. Dále bude schopen historické události zmíněného období zařadit také v kontextu vývoje ruské literatury a dokáže vysvětlit vliv některých událostí na vývoj jazyka a kultury Ruska.
Osnova
 • Obsah přednášek
 • 1. Vznik prvního ruského státu, období Kyjevské Rusi. Kníže Vladimír Svjatoslavič, přijetí křesťanství na Rusi. 2. Období největšího rozmachu Kyjevské Rusi. Jaroslav Moudrý, Vladimír Monomach, systém raně feudálních vztahů, zahraniční politika, ruské vztahy s Byzancí, boj proti kočovníkům, kultura. 3. Rusko v období feudální rozdrobenosti. Novgorod a Pskov. 4. Boj Ruska s vnějšími nepřáteli ve 13. století. Boj se Švédy a řádem německých rytířů. Alexandr Něvský, bitva na Něvě a u Čudského jezera, vznik státu Tatarů a Mongolů, bitva na Kalce. 5. Boj Ruska s vnějšími nepřáteli ve 14. a 15. století. Nájezdy Tatarů, porobení Rusi, Zlatá Horda, kultura. 6. Vznik jednotného státu. Moskevské knížectví. Význam Moskvy pro sjednocení země, Ivan Kalita, Dmitrij Donský, Kulikovská bitva. 7. Moskevský stát. Ivan III., proces definitivního sjednocení ruských zemí, svržení tatarského jha. 8. Rusko v 16. století. Ivan IV., Boris Godunov, kultura. 9. Rusko na přelomu 16. a 17. století. Situace v zemi po smrti Ivana IV., Vasilij Šujskij, Boris Godunov, období smuty. Lžicarové. 10. Rusko v 17. / 18. století. Vnitřní a zahraniční politika, první Romanovci na carském trůnu, rozkol v církvi, připojení Ukrajiny k Rusku. 11. Rusko za Petra I. Vláda Petra I., zahraniční a vnitřní politika, kultura. 12. Rusko za Petra I. Reformy Petra I., Rusko a Evropa.
Literatura
  doporučená literatura
 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Vydání první. 335 stran. ISBN 9788074295348. info
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov. Vydání první. Praha: Argo, 2014. 949 stran. ISBN 9788025709214. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 6., dopl. vyd. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2010. 601 s. ISBN 9788074220265. info
  neurčeno
 • ŠVANKMAJER, Milan. Petr I. :zrození impéria. Praha: Lidové noviny, 1999. 322 s. ISBN 80-7106-301-0. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu :modlitba. Translated by Juvenál Valíček. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1999. 557 s. ISBN 80-86045-33-1. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea :jiný pohled na člověka. Vyd. 1. Velehrad: Refugium, 1996. 414 s. ISBN 80-86045-02-1. info
 • DORAZIL, Otakar. Světové dějiny v kostce. Vimperk: Papyrus, 1992. 502 s. +. ISBN 80-901111-1-4. info
Výukové metody
Samostatné nastudování komentovaných prezentací; čtení. Konzultace s vyučujícím.
Metody hodnocení
Vypracování projektu (časová osa, infografika).
Navazující předměty
Informace učitele
Konkrétní informace k ukončení předmětu budou umístěny ve studijních materiálech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/RJ1066