RJ1073 E-zdroje ve výuce ruštiny

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s elektronickými ruskojazyčnými zdroji, např. e-slovníky, informačními a výukovými portály, jazykovými korpusy, a možnostmi jejich využití ve školní praxi a ve vlastním výzkumu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti:
- umí pracovat s e-slovníky v ruštině,
- umí pracovat s jazykovými korpusy,
- umí pracovat s informačními a jazykovými portály v ruštině.
-umí pracovat s mobilními aplikacemi pro výuku/studium ruštiny.
Osnova
 • 1.-2. Mobilní aplikace pro výuku/studium ruštiny.
 • 3.-4. Webové stránky pro výuku/studium ruštiny - audionahrávky, videozdroje pro úroveň A1-A2.
 • 5. Nástroje pro vytváření online a offline testů.
 • 6. Online hry v ruštině.
 • 7.-8. Ruské vzdělávací portály gramota.ru, gramma.ru, philology.ru, ruthenia.ru.
 • 9.-10. Korpusy ve výuce/studiu ruštiny: Národní korpus ruského jazyka, paralelní korpusy InterCorp.
 • 11.-12. Sociální sítě a studium ruštiny
Literatura
  povinná literatura
 • Справочно-информационный портал "Грамота.ру" (http://gramota.ru/).
 • Русская корпусная грамматика (http://rusgram.ru/).
  doporučená literatura
 • Словари и энциклопедии на Академике (https://dic.academic.ru/).
 • Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (http://dict.ruslang.ru/).
 • Национальный корпус русского языка (http://ruscorpora.ru)
 • Культура письменной речи (http://gramma.ru/).
 • Český národní korpus (http://www.korpus.cz).
 • СЛОВАРИ.РУ (https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050).
 • Русский филологический портал Philology.ru (http://philology.ru/).
 • Ruthenia.ru (http://ruthenia.ru/).
Výukové metody
Semináře, diskusní skupiny, prezentace, praktické aktivity.
Metody hodnocení
Průběžné plnění úkolů.
Informace učitele
Další materiály:

Online vzdělávací zdroje Puškinova institutu: http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/; https://smeshariki.pushkininstitute.ru/lessons.php

Škola s nadhledem (Fraus): https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1130-rusky-jazyk

www.ruscorpora.ru

http://korpus.cz; http://treq.korpus.cz

http://dic.academic.ru; http://slovari.ru.

dict.ruslang.ru.

http://rusgram.ru/

gramota.ru, gramma.ru, philology.ru, ruthenia.ru
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/RJ1073