SPkK16 Psychopedie – základy oboru

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lenka Hrnčířová (přednášející)
Mgr. Nikola Paštrnáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 17. 10. 8:00–13:50 učebna 50, So 24. 10. 8:00–13:50 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: charakteristika mentálního postižení; etiologie, klasifikace a charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení; demence; Downův syndrom; systém vzdělávání žáků s mentálním postižením; prevence, inkluze a poradenství.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit termín mentální postižení;
- použít informace o systému vzdělávání žáků s mentálním postižením;
- předkládat odůvodněná rozhodnutí o zařazení žáků do systému vzdělávání a interpretovat své znalosti z oblasti Downova syndromu a demence.
Osnova
 • 1. Psychopedie jako vědní obor. 2. Charakteristika mentálního postižení. 3. Demence. 4. Zdánlivé mentální postižení. 5. Downův syndrom. 6. Etiologie mentálního postižení. 7. Klasifikace mentálního postižení. 8. Charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení. 9. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením. 10. Poradenské služby pro žáky s mentálním postižením. 11. Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením. 12. Základní vzdělávání žáků s mentálním postižením. 13. Vzdělávání žáků s mentálním postižením v rámci profesní přípravy. 14. Další vzdělávání osob s mentálním postižením. 15. Zařízení sociálních služeb.
Literatura
 • Bartoňová, M. (2013) Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: Masarykova univerzita.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Bazalová, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál.
 • Bazalová, B. (2010) Psychopedie. In J. Pipeková (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky (s. 289-304). Brno: Paido.
 • Bendová, P., Zikl, P. (2011) Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada.
 • Černá, M. a kol. (2015) Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum.
 • Pipeková, J. (2006) Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: Masarykova univerzita.
 • Švarcová, I. (2011) Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: Portál.
 • Valenta, M., Müller, O. (2013) Psychopedie: teoretické základy a metodika. Praha: Parta.
Výukové metody
Přednáška s aktivní účastí studentů.
Metody hodnocení
Aktivní účast (50 %). Písemný test (30 otázek). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutných 70 % správných odpovědí.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Upřesňující informace (aktualizovaný seznam literatury, okruhy atd.) budou sděleny vyučujícím na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPkK16