FC4104 Klíčové aspekty chemismu životních dějů

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC4104/Kombi01: So 2. 10. 18:00–19:50 učebna 2, So 16. 10. 18:00–19:50 učebna 2, So 13. 11. 18:00–19:50 učebna 2, So 27. 11. 18:00–19:50 učebna 2, P. Ptáček
FC4104/Prez01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 18:00–19:50 učebna 39, P. Ptáček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle semináře jsou:
porozumění principům regulace na jednotlivých úrovních organismu;
vymezení pozitiv a rizik ovlivnění funkcí regulačních mechanismů organismu;
poznání různých aspeků funkce imunitního systému a možností jeho ovlivnění ze zdravotního hlediska;
porozumění funkci a významu působení vitaminů a vybraných minerálních látek v organismu na molekulární úrovni;
vymezení rizik spojených s nadužíváním vitaminových a minerálních suplementů;
využití poznání mechanismů funkce orgánových soustav v praktickém životě z hlediska zdravého životního stylu;
poznání hlavních faktorů způsobujících nebo podílejících se na vyvolání nádorových onemocnění;
využití poznání mechanismů karcinogeneze v praktickém životě pro prevenci vzniku nádorových onemocnění;
využití poznání chemismu působení léčiv pro zodpovědné nakládání s těmito látkami;
porozumění působení environmentálních faktorů, ovlivňujících celkový zdravotní stav v průběhu života jedince;
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:
porozumění principům regulace na jednotlivých úrovních organismu;
vymezení pozitiv a rizik ovlivnění funkcí regulačních mechanismů organismu;
poznání různých aspeků funkce imunitního systému a možností jeho ovlivnění ze zdravotního hlediska;
porozumění funkci a významu působení vitaminů a vybraných minerálních látek v organismu na molekulární úrovni;
vymezení rizik spojených s nadužíváním vitaminových a minerálních suplementů;
využití poznání mechanismů funkce orgánových soustav v praktickém životě z hlediska zdravého životního stylu;
poznání hlavních faktorů způsobujících nebo podílejících se na vyvolání nádorových onemocnění;
využití poznání mechanismů karcinogeneze v praktickém životě pro prevenci vzniku nádorových onemocnění;
využití poznání chemismu působení léčiv pro zodpovědné nakládání s těmito látkami;
porozumění působení environmentálních faktorů, ovlivňujících celkový zdravotní stav v průběhu života jedince;
Osnova
 • Regulační systémy organismu
 • Mezibuněčná regulace
 • Chemismus hormonální regulace
 • Chemismus nervové regulace
 • Kalmodulin a chemismus funkce vápenatých iontů
 • Chemismus funkce imunitního systému
 • Chemismus účinku vitaminů
 • Chemismus účinku antivitaminů
 • Chemismus účinku vybraných minerálních látek (oxid uhelnatý, dusitany a dusičnany, arsen, hořčík, chrom, mangan, molybden, měď, nikl, selen, vanad, zinek, železo)
 • Chemismus trávení a vstřebávání živin
 • Chemismus funkce jater
 • Chemismus funkce ledvin
 • Chemismus výměny plynů a dýchání
 • Chemismus zrakového vjemu
 • Mechanismus karcinogeneze
 • Chemické karcinogenní faktory
 • Fyzikální karcinogenní faktory
 • Biologické karcinogenní faktory
 • Karcinogenní faktory konstituční
 • Chemismus obecného působení léčiv
 • Teorie stárnutí organismu
Literatura
 • VODRÁŽKA, Zdeněk. Živé systémy, jejich složení a organisace, Biopolymery - základ živých systémů, Obdivuhodné katalysátory - enzymy (Obsaž.) : Biochemie [Vodrážka, 1996]. info
 • VODRÁŽKA, Zdeněk. Živý systém jako chemický stroj (Obsaž.) : Biochemie [Vodrážka, 1996]. info
 • REJTHAR, Aleš a Bořivoj VOJTĚŠEK. Obecná patologie nádorového růstu. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 206 s. ISBN 802470238X. info
 • Biochemie. Edited by Zdeněk Vodrážka. 2. opr. vyd. Praha: Academia, 1996. 191 s. ISBN 80-200-0600-1. info
 • Protinádorová chemoterapie. Edited by Pavel Klener - Lubomír Houdek. 1. vyd. Praha, 1996. 614 s., ta. ISBN 80-85824-36-1. info
 • ŠKÁRKA, Bohumil a Miroslav FERENČÍK. Biochémia [Škárka, 1987]. 2. preprac. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1987. 741 s. info
Výukové metody
seminář
teoretická příprava
samostatný úkol
skupinová diskuse
Metody hodnocení
diskuse a zhodnocení zpracování vybraného tématu
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FC4104