FJ1051 Základy didaktiky francouzštiny 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1 && FJ1050 Základy didaktiky 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvoření základní představy o praktických aplikacích vědomostí a dovedností získaných teoretickým studiem oboru. Je zaměřen na první hodiny jazykového vyučování a na aktivity vhodné pro rozvoj komunikační kompetence žáků od výchozí jazykové úrovně až po úrovně vyšší. Pozornost se věnuje především herním a divadelním aktivitám zaměřeným na procvičování různých znalostí a dovedností.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu student dokáže vyjmenovat didaktické postupy při osvojování řečových kompetencí, kriticky je posoudit, následně samostatně připravit didaktické materiály, aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
 • 1. Unité zéro. 2. Jeux dans la classe de langue. 3. Image comme un support didactique. 4. Activités théâtrales. 5. Jeux de rôles.
Literatura
 • Cuq, J.-P. (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG.
 • Cuq, J.-P. (2003). Dictionnaire didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International.
 • Dupuis, D. (2005). Au début était le jaune… : une histoire subjective de la bande dessinée. Montrouge: PLG.
 • Kyloušková, H. (2009). Les activités théâtrales en classe de FLE. In R. Grenarová, & M. Vítková, Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno: Masarykova univerzita, Brno.
 • Silva Ochoa. H. (2008). Le jeu en classe de langue. Paris: CLE International.
 • Tagliante, C. (2006). La classe de langue. Paris: CLE International.
 • Vanthier, H. (2009). L’enseignement aux enfants en classe de langue. Paris: CLE International.
 • Weiss, F. (2002). Jouer, communiquer, apprendre. Paris: Hachette.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Seminární práce, test na témata probraná v ZDF1-ZDF3 (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobné pokyny k průběhu a ukončení předmětu jsou ve studijních materiálech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ1051