FJ1070 Informační a komunikační technologie ve výuce francouzštiny

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1070/01: St 22. 9. až St 15. 12. St 9:00–9:50 učebna 72, P. Suquet
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými z důležitých internetových stránek a softwarových aplikací, které jsou užitečné pro učitele, a to jak pro přípravu výuky, tak pro práci s žáky ve třídě, k posílení různých složek komunikační kompetence.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu jsou studenti schopni používat různé internetové stránky a softwarové aplikace ve své didaktické praxi a aplikovat získané vědomosti a dovednosti.
Osnova
  • 1. Les TIC 2. Les maisons d´éditions et leurs outils interactifs 3. Les multimédia sur Internet 4. La classe virtuelle : Les outils de visioconférence 5. Les outils de soutien au processus pédagogique 6. Les supports et les ressources
Literatura
    doporučená literatura
  • Mangenot, F., Louveau, E. (2006). Internet et la classe de langue. Paris: CLE International.
  • Lancien, T. (1998). Le multimédia. Paris: CLE International.
  • BOIRON, Michel, Bhushan THAPLIYAL a Emmanuel ZIMMERT. Guide pratique des applications pour tablettes en cours de franҫais iOS (iPad) et Android. Grenoble: PUG (Presses universitaires de Grenoble), 2014. 77 stran. ISBN 9782706118593. info
Výukové metody
Online seminář.
Metody hodnocení
Vypracování zadaných úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.