FJ3025 Písemný projev - francouzština 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Probíraná témata, v nichž se objeví i náměty pro závěrečnou práci, vyžadují hlubší znalosti studentů, neboť evokují spíše abstraktní pojmy. Jsou procvičovány především metody syntézy textu a úvodu do francouzské písemné práce "dissertation". Cílem je naučit studenty pracovat s jazykově a obsahově obtížnými texty a pomoci jim prohloubit aktivní znalost argumentativních postupů ve francouzštině.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu je student schopen: porozumět článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy ve frankofonních zemích; interpretovat tyto texty písemně; prohloubit si argumentační postupy studiem složitějších textů a samostatně je zpracovat.
Osnova
  • Práce s různými texty. Metoda písemné syntézy více dokumentů.
Literatura
    povinná literatura
  • ABBADIE, Christian, Bernadette CHOVELON a Marie-Hélene MORSEL. L'expression française : écrite et orale. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2003. 243 s. ISBN 2706110597. info
    doporučená literatura
  • Hebdomadaire français Le nouvel Observateur. ISSN 0029-4713 ou www.nouvelobs.com.
  • POISSON-QUINTON, Sylvie a Reine MIMRAN. Compréhension écrite : niveau 4. [Paris]: CLE International, 2009. 126 s. ISBN 9782090380002. info
  • CAUSA, Mariella a Bruno MÈGRE. Production écrite :niveaux C1/C2 du Cadre européen commun de référence. Paris: Didier, 2008. 119 stran. ISBN 9782278060887. info
Výukové metody
Entrainement à la synthèse (exercices) et à la dissertation, correction orthographique.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). 3-5 písemných prací za semestr.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Méthode de la synthèse. Introduction à la dissertation.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.