FJ3037 Základy e-Twinningu

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3037/01: každý sudý čtvrtek 18:00–19:50 učebna 72, M. Poučová
Předpoklady
Kurz je určen všem zájemcům bakalářského a magisterského studia učitelství (všech oborů) pro základní a střední školy a učitelství pro 1. stupeň, kteří se chtějí naučit aktivně pracovat s programem e-Twinning. Předpokladem je alespoň částečná znalost jednoho z evropských jazyků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Aktivita eTwinning ("e" jako elektronické, evropské a "twinning" jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku - prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Seminář je realizován ve spolupráci s NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz).
Výstupy z učení
Na závěr tohoto kurzu budou studenti schopni: používat základní nástroje nutné pro tvorbu projektů; vytvořit vlastní cvičný projekt, který bude následně moci být použit v praxi.
Osnova
  • Samostatná práce studentů na různých projektech.
Literatura
  • http://www.etwinning.cz/
  • http://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm
  • http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=102
  • eTwinning – vzdělávací projekty škol v Evropě. Praha: Portál, 2007. 106 s. ISBN 978-80-7367-332-1. info
  • BONIFACE, Pascal a Bastien NIVET. Petit dico européen. Paris: Presses Universitaires de France, 2002. 172 s. ISBN 2-13-052596-2. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%).
Informace učitele
eTwinning: Bloková ýyuka předmětu Základy e-Twinningu proběhne (5. bloků po 2 vyuč. hodinách + domácí práce) proběhne vždy ve ... od ... do ... hod v učebne číslo .... v těchto datech: 1. blok: Seznámení s projektovou výukou, organizací NAEP a možnostmi využití pro projekty, eTwinning- organizace, NSS, portály 2. blok: Portál etw. Net, registrace., desktop. Hledání partnera pro projekt, hledání inspirace a tématu na portále etw.net, diskuze na chatu. Domácí práce - diskuze s partnerem o projektu, připravení projektu k registraci 3. blok: Registrace projektu, ukázka twinspace, cvičná práce na cvičném twispace, twinblog Domácí práce - práce na projektu, vkládání objektů na twispace a twinblog 4. blok: Příklad dobrého fungujícího projektu, úvaha, jak etwinning využit ve vyučovaci hodině, například jazyů Další programy využitelné pro projekty - blogy, picasa, photostory , skype a další Domácí práce - vytvoření výstupu z projektu pro prezentaci 5. blok: Hodnocení projektů, možnosti ocenění , publikace výsledků projektů, prostor pro dotazy, Prezentace studentských projektů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ3037