TGC005 Umění 20. století

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získávání základní orientace v aktuálních uměleckých tendencí a znalost odpovídající teoretické literatury
Výstupy z učení
Studenti a studentky se orientují v aktuálním provozu umění, znají klíčové osobnosti a vývojové kroky v umění posledních desetiletí
Osnova
 • Aktuální koncepce interpretace výtvarného díla, pojem avantgardy, moderny a postmoderny, komunikativní aspekty výtvarného díla, osobnosti současného světového i českého umění
Literatura
 • Zálešák, Jan. Umění spolupráce. Brno: Masarykova univerzita / Praha: Akademie výtvarných umění. 2011. 292 s. ISBN 978-80-210-5707-4
 • Golding, John. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barrister a principal, 2003. 223 s. ISBN 80-86598-48-9
 • Horáček, Radek. Umění bez revolucí? 1. vyd. Brno: Munipress, Barrister a Principal, 2015. 279 s. ISBN 978-80-7485-066-0
 • Grosenick, Uta – Seelig, Thomas. Photo art: the new woeld of photography. London: Thames a Hudson, 2008. 519 s. ISBN 9780500287118
 • Kroupa, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 343 s. ISBN 978-80-210-5315-1
 • Klotz, Heinrich. Kunst im 20. Jahrhundert: Moderne – Postmoderne – Zweite Moderne. 2. vyd. München: Beck, 1999. 211 s. ISBN 3 406 42137 7
 • Grosenick, Uta (ed.). Art Now. Köln: Taschen GmbH, 2005. 604 s. ISBN 3-8228-3996-5
 • Zhoř, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 1992. 165 s. ISBN 80-04-2555-8
 • Nedoma, Petr – Prokeš, Josef (eds.). Pod jednou střechou. Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 198 s. ISBN 80-210-0872-5
 • Geržová, Jana – Marsinová, Daniela (eds.) Malba v postmediálnom veku / Painting in the Postmedial Age. 2012. 316 s. ISBN 978-80-556-0881-5
Výukové metody
Tvorba teoretické kapitoly (cca 10 stran), vypracování studijních materiálů, aktivní sledování výstav
Metody hodnocení
Ústní zkouška, kritická analýza textu, 5 povinných konzultací
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/TGC005