TGC008 Zprostředkování umění

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Orientace v aktuálních přístupech k interpretaci umění, znalost práce pro veřejnost v muzeích a galeriích a orientace v poslání galerijních pedagogů.
Výstupy z učení
Studující mají přehled o historii práce muzeí a galerií, dokáží vytvářet vzdělávací galerijní programy, podílejí se na veřejných aktivitách katedry
Osnova
 • Interpretace výtvarného díla v galerijní praxi, umění a veřejnost, odborné kompetence galerijního pedagoga, tvorba interaktivních vzdělávacích materiálů
Literatura
 • Jahnsen, Angeli. Neue Kunst als Katalysator. Berlin: Rainer-Verlag, 2013. 236 s., ISBN 978-3-496-01459-1
 • Weibel, Peter – Buddensieg, Andrea (ed.) Contemporary Art and the Museum. Hatje Cantz Verlag : Ostfildern, 2007
 • Bialostocki, Jan. Reflexia syntezy ze swiata sztuki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, ISBN 83-01-06495-1
 • Kesner, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. 1. vyd. Praha: ARGO a NG, 2000. 259 s. ISBN 80-7203-252-6
 • Fišer, Zbyněk – Havlík, Vladimír – Horáček, Radek. Slovem, akcí obrazem. Příspěvek k interdisciplinritě tvůrčího procesu. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 208 s. ISBN 978-80-210-5389-2
 • Trautwein, Robert. Geschichte der Kunstbetrachtung : Von der Norm zur Freiheit des Blicks. Köln: DuMont, 1997. 370 s. ISBN 3-7701-4275-6
 • Bourriaud, Nicolas. Postprodukce. 1. vyd. Praha: Tranzit, 2004. 106 s. ISBN 80-903452-0-4
 • Eco, Umberto – Rorty, Richard – Culler, Jonathan – Brooke-Rose, Christine. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava : Archa, 1995. 146 s. ISBN 80-7115-080-0
 • Clair, Jean. Úvahy o stavu výtvarného umění. Odpovědnost umělce. Brno: Barrister a Principal, 2006. 226 s. ISBN 80-7364-038-4
 • Hlaváček, Josef. Cvičení z estetiky. Praha: Gallery, 2007. 158 s. ISBN978-80-86990-10-1
 • Bätschmann, Oskar. Ausstellungskünstler. Kult und Karriere im modernen Kunstsystem. 1. vyd. Köln: DuMont 1997. 336 s. ISBN 3-7701-4024-9
Výukové metody
Dílčí výzkum v galeriích, studium teorie galerijní pedagogiky, analýza teoretických textů, komparace domácích a zahraničních přístupů
Metody hodnocení
Kritické hodnocení textu, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2022.