TGC012 Akademické psaní pro doktorské studium s výtvarným zaměřením

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výcvik v tvorbě odborného textu, prohloubení recepčních i produkčních kompetencí, zpracování dat z výzkumu.
Výstupy z učení
Student umí rozlišit odborný, esejistický a popularizační text, je schopen vytvářet odborný text, dokáže vytvářet teoretické i didaktické texty.
Osnova
 • Hledání a precizace tématu, návrh vhodných metod výzkumu, tvorba osnovy a harmonogramu, zpracovávání a interpretace dat z výzkumu, vyhodnocení a shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • FIŠER, Z.A KOL. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání, 2012.
 • ČMEJRKOVÁ, S. – F. DANEŠ & J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text, 1999.
 • FIŠER, Z. – V. HAVLÍK & R. HORÁČEK. Slovem – akcí – obrazem, 2010.
 • ELIAŠOVÁ, V. Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese, 2011.
  doporučená literatura
 • KRUSE, O.Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblokaden durchs Studium, 1993.
 • PAZDERNÍKOVÁ, P. Tvůrčí psaní a vědecká práce. Využití tvůrčích technik při tvorbě odborného textu. In Pavlovská, M. (ed.), My, Ty, Oni, aneb festival tvůrčího psaní a storytellingu na PdF MU, 2009.
 • FRANK, A. – S. HAACKE & S. LAHM.Schlüsselkompetenzen: Schreiben in Studium und Beruf, 2013.
 • KRUSE, O. – E.-M. JAKOBS & G. RUHMANN (eds.), Schlüsselkompetenz Schreiben. Konzepte, Methoden, Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochschule , 1999.
Výukové metody
Cvičení v tvorbě odborného textu, analýza literatury, aktivní činnost v semináři
Metody hodnocení
Ústní zkouška, kritická analýza textu, hodnocení portfolia s ukázkami vlastních textů
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2022.