FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1046/01: St 15:00–16:50 učebna 55, kromě St 26. 10., L. Canal
Předpoklady
FJ1014 Jazyková cvičení 1 && FJ1016 Jazyková cvičení 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz vede ke zdokonalení schopnosti argumentace v písemném a ústním projevu. Východiskem předmětu jsou soubory dokumentů, na nichž se studenti mají naučit syntetickému zpracování informací. Tím získají jak nové schopnosti myšlenkové, tak výrazové, obohacují si slovník a osvojují si obecnější pohled na problémy, o kterých jsou schopni diskutovat.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu je student schopen delšího ústního projevu, vytvářet vlastní písemné dokumenty a aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi.
Osnova
 • Trouver des idées.
 • Décrire.
 • Construire un plan argumentatif.
 • Relier les idées.
 • Convaincre.
 • Introduire et conclure.
Literatura
  doporučená literatura
 • Heu, É., Mabilat, J.-J. (2015). Edito. Niveau B2. 3e édition. Didier.
 • Peyroutet, C., & Desaintghislain, C. (2014). L'expression écrite. Paris: Nathan.
 • Charles, R., & Williame, C. (2009). La communication orale. Paris: Nathan.
  neurčeno
 • Abbadie, C., Chovelon, B., & Morsel, M.-H. (2008). Expression française orale et écrite. Grenoble: PUG.
Výukové metody
Seminář, ústní a písemná interakce.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Písemná práce na dané téma. Schopnost ústního vyjadřování na daná témata.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/FJ1046