SOk752 Praxe v sociální práci

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1.8/1.8. 20 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOk752/01: Pá 16. 9. 14:00–15:50 učebna 20, Pá 6. 1. 14:00–15:50 učebna 24, L. Gulová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe v sociální práci vytváří prostor pro završení plné kvalifikace sociálního pedagoga, v rámci níž se kombinují dovednosti získané předchozím studiem. Studenti kombinovaného studia mají vzhledem k formě studia pouze minimální praxi, která zahrnuje 20 hodin vybrané praxe v rámci zvolené specializace.
Výstupy z učení
Student se bude bezproblémově orientovat ve službách vyplývajících ze zákona o sociálních službách č. 108/2006. Bude schopen aplikovat specifické metody a způsoby práce vlastní sociální práci a sociální pedagogice. Studenti se budou po absolvování praxe orientovat v nabídce možných pracovních příležitostí v oboru. Rozšíří si dovednosti v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky. Student/ka prokáže dovednost výchovné práce prostřednictvím aplikace vhodného obsahu a adekvátních metod práce (sociálních a pedagogických). Reaguje přitom na určitou realitu, kterou se snaží ovlivnit (nebo přímo intervenovat) prostřednictvím vhodně zvolených strategií.
Osnova
  • Tato pedagogická praxe zahrnuje individuální praxi, což znamená, že studenti si vyberou zařízení, instituci nebo organizaci, kde budou sbírat poznatky a určité zkušenosti, které budou podrobně zaznamenávat do deníku praxe. Student/ka má možnost v jejím průběhu této praxe nahlédnout do vybrané sociální oblasti. Seznámí se s chodem zařízení nebo instituce, s prací s vybranou klientelou nebo s cílovou skupinou, se kterou pracuje vhodnými formami a metodami podle cíle zařízení. Jedná se o 4 hodiny přímé práce denně buď v průběhu celého týdne, nebo lze praxi rozdělit do bloků podle cílové skupiny, se kterou pracují (například se jedná o víkendové aktivity pro děti, mládež, dospělé nebo seniory), případně lze praxi rozdělit do celého semestru (jednalo by se o průběžnou praxi v rozsahu dvou až tří hodin týdně, kdy student dochází do vybraného zařízení, kde pracuje s klientelou). Studenti po dohodě s garanty praxe osloví zařízení, vyplní smlouvu o praxi a nastoupí na týdenní intenzivní praxi, která předpokládá šest hodin přímé práce s klientem nebo s klienty denně, případně s vybranou cílovou skupinou podle zaměření organizace, v které praxi vykonává.
Literatura
  • Metody sociální práce: podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům.
  • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013, 147 s. ISBN 9788026205289. info
  • MACKOVÁ, Marie. Etika sociální práce a člověk v nouzi. 2006. info
  • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale--" : dilemata práce s klienty v organizacích. Vyd. 1. Brno: Marek Zeman, 2004, 243 s. ISBN 8090307019. info
  • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 380 s. ISBN 80-7178-548-2. info
  • ŘEZNÍČEK, Ivo. Metody sociální práce : podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994, 75 s. ISBN 8085850001. info
Výukové metody
Individuální pedagogická praxe
Metody hodnocení
Aktivní účast, písemný záznam z praxe dle požadavků
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2106
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.