RJ1021 Základy didaktiky ruštiny 2

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Janina Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Janina Krejčí, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost RJ na úrovni B1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o hlavních a alternativních metodických směrech ve výuce cizích jazyků, teoriích osvojování cizích jazyků a řečových dovednostech v lingvodidaktice. Studenti se seznámí se specifickými potřebami a metodami výuky žáků ruského jazyka. Studenty budou diskutovány problémy současné učitelské profese, specifické potřeby žáků a zkušenosti vlastní praxe.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti získají základní vědomosti o hlavních a alternativních metodických směrech ve výuce cizích jazyků, teoriích osvojování cizích jazyků a řečových dovednostech v lingvodidaktice. Studenti se seznámí se specifickými potřebami a metodami výuky žáků ruského jazyka. Studenti budou seznámeni s problémy současné učitelské profese.
Osnova
 • 1. Moderní principy rozvoje interkulturní komunikační kompetence.
 • 2. Jazykový systém a funkce jazykových prostředků ve výuce RJ.
 • 3. Receptivní a produktivní řečové dovednosti.
 • 4. Interaktivní dovedností žáků v ruském jazyce.
 • 5. Mediace v cizojazyčné výuce.
 • 6. Hodnocení rozvoje komunikační kompetence žáků ZŠ v RJ. Zaměření se na formu a význam promluv.
Literatura
  povinná literatura
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka a Jakub KONEČNÝ. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo : jazykovyje sredstva. Vydání první. Praha: Karolinum, 2018, 118 stran. ISBN 9788024642772. info
  doporučená literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků v integrovaném a interdisciplinárním pojetí. In Integrované přístupy k vyučovaniu cudzích jazykov - CLIL a LLIL. Cudzie jazyky v škole 4. 1. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2007, s. 20-26, 6 s. ISBN 978-80-8094-225-0. info
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, 209 s. ISBN 8020012133. info
 • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK a Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Vydání třetí (rozšíře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, 250 stran. ISBN 8070411740. info
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. 1. vyd. Rudná u Prahy: Editpress, 2001, 196 s. ISBN 8023874829. info
Výukové metody
Seminář. Workshopy a diskuze. Prezentace.
Metody hodnocení
Aktivní účast na semináři. Skupinová práce a diskuse. Písemný test na konci semestru. Ústní kolokvium v ruském jazyce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/RJ1021