F1BR2_12 Botanika II

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PharmDr. Margita Dvorská, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marcela Nejezchlebová (cvičící)
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Veronika Vaverková, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
Základní znalosti botaniky na středoškolské úrovni, znalosti biologie a fyziologie rostlin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu : Předmět poskytuje základní přehled o organizaci a specificích organizmů rostlinné říše od buněčné úrovně, přes základy histologie a anatomie jednotlivých orgánů. Součástí předmětu je základní přehled rostlinné fyziologie s návazností na sekundární metabolity a jejich využití ve farmacii.
Výstupy z učení
Znalost farmaceutické botaniky v rámci rozsahu sylabu.
Osnova
 • Sylabus přednášek - letní semestr
  1. Úvod do systematické botaniky. Nomenklaturní pravidla a principy, chemotaxonomie. Klasifikace organismů a jejich evoluce se zvláštním zřetelem na autotrofní organismy a mechanismy symbiotických procesů. Charakteristika nových říší zahrnujících autotrofní organismy. Cyanobacteria charakteristika, systematika, ekologie a jejich význam. Cyanotoxiny. Farmaceutický význam sinic. Autotrofní zástupci říší Excavata, Rhizaria a Chromalveolata charakteristika, systematika, ekologie a jejich význam. Farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  2. Archaeplastida - podříše Biliphytae, oddělení Glaucophyta, Rhodophyta. Podříše Viridiplantae. Vývojová linie Chlorophytae, oddělení Chlorophyta. Vývojová linie Streptophytae vývojová větev Charophytae, oddělení Charophyta. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  3. Vývojová větev Bryophytae. Oddělení Anthocerophyta, Marchantiophyta, Hepatophyta. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity. Vývojová větev Tracheophytae. Lycopodiophyta, Pteridophyta. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  4. Spermatophyta Pinophyta, Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  5. Magnoliophyta. Amborellales, Nymphaeales, Austrobayleyalles, Chloranthales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  6. Magnoliidy. Canellales, Laurales, Magnoliales, Piperales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  7. Jednoděložné rostliny I. Acorales, Alismatales, Asparagales, Dioscoreales, Liliales, Pandanales, Petrosaviales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  8. Jednoděložné rostliny II. Arecales, Commelinales, Poales, Zingiberales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  9. Eudicota. Bazální řády Ranunculales, Proteales, Trochodendrales, Buxales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  10. Pravé dvouděložné rostliny (core eudicots). Gunnerales, Dilleniales, Saxifragales, Santalales, Caryophyllales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  11. Rosidy, Eurosidy I (fabidy). Vitales, Zygophyllales, Celastrales, Oxalidales, Malpighiales, Cucurbitales, Fagales, Fabales, Rosales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  12. Eurosidy II (malvidy). Geraniales, Myrtales, Brassicales, Malvales, Sapindales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  13. Asteridy. Cornales, Ericales. Lamiidy. Boraginales, Gentianales, Lamiales, Solanales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  14. Campanulidy. Aquifoliales, Asterales, Dipsacales, Apiales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  Ostatní neprobrané kapitoly budou probírány v rámci praktických cvičení (anatomie a morfologie rostlin, systematická botanika) a samostudiem.

Literatura
  povinná literatura
 • Procházka S. Botanika. Morfologie a fyziologie rostlin. MZLU, 2002. ISBN 80-7157-313-2. info
 • Kubát, K. et al. Klíč ke květeně České republiky. Academia Praha, 2002. info
 • Slavíková Z. Morfologie rostlin. UK, 2002. ISBN 80-246-0327-6. info
 • Procházka S. Fyziologie rostlin. Academia, 1998. ISBN 80-200-0586-2. info
 • Kousalová I., a kol. Praktikum z cytologie a anatomie rostlin. MU, 1998. ISBN 80-210-1982-4. info
  doporučená literatura
 • Hejný S., Slavík B. Květena České republiky. 1-6 díl. info
 • Naše liečivé rastliny. info
 • Raven P.H., Evert R. F. Biology of plants. 1994. info
 • Bobák M. Botanika. SPN, 1992. info
 • Strasburger E. Lehrbuch der Botanik. Stuttgart, 1991. info
 • Kresánek J. Atlas liečivých rastlín a lesných plodov. Bratislava, 1988. info
Výukové metody
Přednášení
Demonstrace
Projekce (statická, dynamická)
Laborování
Metody hodnocení
Známkou
Ústní zkouška
Informace učitele
a. 100% účast na cvičeních
b. 70% úspěšnost zápočtových testů
c. vedení protokolů ze cvičení
d. herbář 40 farmaceuticky a toxikologicky významných zástupců vybraných čeledí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.