F1PC1_14 Fyziologie a patofyziologie člověka I

Farmaceutická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová (přednášející)
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (přednášející)
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Jana Hložková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová (cvičící)
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Peter Scheer, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Rozvrh
Po 15:00–16:30 posluchárna, -056
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F1PC1_14/01: St 14. 10. až St 13. 1. každou sudou středu 7:00–8:30 cvičebna, 140; a St 6. 1. 7:00–8:30 cvičebna, 140, T. Parák
F1PC1_14/02: St 7. 10. až St 16. 12. každou lichou středu 7:00–8:30 cvičebna, 140, T. Parák
F1PC1_14/03: St 14. 10. až St 13. 1. každou sudou středu 8:45–10:15 cvičebna, 140; a St 6. 1. 8:45–10:15 cvičebna, 140, T. Parák
F1PC1_14/04: St 7. 10. až St 16. 12. každou lichou středu 8:45–10:15 cvičebna, 140, T. Parák
F1PC1_14/05: St 14. 10. až St 13. 1. každou sudou středu 10:30–12:00 cvičebna, 140; a St 6. 1. 10:30–12:00 cvičebna, 140, T. Parák
F1PC1_14/06: St 7. 10. až St 16. 12. každou lichou středu 10:30–12:00 cvičebna, 140, T. Parák
F1PC1_14/07: St 14. 10. až St 13. 1. každou sudou středu 12:15–13:45 cvičebna, 140; a St 6. 1. 12:15–13:45 cvičebna, 140, T. Parák
F1PC1_14/08: St 7. 10. až St 16. 12. každou lichou středu 12:15–13:45 cvičebna, 140, T. Parák
F1PC1_14/09: St 14. 10. až St 13. 1. každou sudou středu 14:00–15:30 cvičebna, 140; a St 6. 1. 14:00–15:30 cvičebna, 140, T. Parák
F1PC1_14/10: St 7. 10. až St 16. 12. každou lichou středu 14:00–15:30 cvičebna, 140, T. Parák
Předpoklady
FAKULTA ( FaF ) || OBOR ( MUSFaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 150/160, pouze zareg.: 0/160
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Fyziologii člověka lze definovat jako nauku o funkcích zdravého organizmu, a to na úrovni buněk, tkání, orgánů a orgánových soustav. Patofyziologie návazně poskytuje studentům základní poznatky o etiopatogenezi, tj. o příčině, která vedla k zahájení patologického procesu, i o mechanismech, které se v organismu rozvíjejí v průběhu choroby. Dokonalé pochopení etiopatogeneze choroby vytváří solidní předpoklady pro účinnou farmakointervenci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat fyziologii a patofyziologii hlavních orgánů - rozpoznat subjektivní a objektivní příznaky chorob - vyšetřit hlavní fyziologické funkce - interpretovat výstupy vyšetření
Osnova
 • Přednášky:
  1.Úvod do patofyziologie, příznaky chorob a jejich zjišťování. Průběh nemoci. Genetické faktory v patogenezi.
  2.Obecné fyziologické principy. Buněčná fyziologie. Funkce buněčné membrány a nitrobuněčných struktur. Základní principy fyziologických regulací.
  3.Nespecifické obranné mechanismy. Zánět. Stres. Poškození organismu (fyzikální, chemické a biologické)
  4.Specifické obranné mechanismy a jejich poruchy. Buněčná a protilátková imunita. Bílá krevní řada, její funkce a poruchy.
  5.Fyziologie pohybového aparátu. Nejčastější onemocnění kostí, svalů a kloubů. Zánětlivá a degenerativní revmatická onemocnění.
  6.Fyziologie trávení a vstřebávání, metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. Poruchy výživy, obezita a hladovění. Metabolický syndrom.
  7.Vitamíny, minerální látky a stopové prvky. Hyper a hypovitaminózy. Karence a onemocnění z nadbytku minerálních látek a stopových prvků.
  8. Fyziologie krvetvorby. Diferenciální diagnostika anemií.
  9.Hemostáza a hemokoagulace. Koagulační kaskáda a její poruchy. Krvácivé a hyperkoagulační stavy.
  10.Fyziologie oběhové soustavy. Vznik a rozvoj aterosklerózy. Ischemická nemoc srdeční.
  11.Tvorba a vedení vzruchu a jejich poruchy. Vrozené a získané srdeční vady.
  12. Základní principy regulace krevního tlaku. Hypertenzní nemoc. Hypotenze. Zhroucení oběhu (šok).
  13.Teorie vzniku maligního bujení. Nádory a jejich klasifikace. Přehled klinicky nejvýznamnějších nádorových onemocnění.

  Cvičení:
  I. Hlavní fyziologické funkce a jejich sledování
  1. Anamnesa
  2. Objektivní a subjektivní anmnéza
  3. Základy fyzikálního vyšetření
  II. Kardiovaskulární systém
  1. Auskultace srdečních ozev
  2. Měření krevního tlaku
  3. Elektrokardiografie
  III. Respirační systém, metabolismus
  1. Auskultace plic
  2. Spirometrie, pulzní oxymetrie
  3. Stanovení bazálního metabolismu
  IV. Nervový systém
  1. Vyšetření sluchu
  2. Vyšetření zraku
  3. Optické klamy
  4. EEG
  V. Urogenitární trakt, diabetes mellitus
  1. Semikvantitativní analýza moči
  2. Specifická hmotnost moči
  3. Funkční vyšetření ledvin
  4. Menstruační cyklus, ovulace, těhotenství
  VI. Hematopoetický systém
  1. Erytrocyty
  2. Krevní obraz
  3. Hematoktit
  4. Sedimentace erytrocytů
  5. Diferenciální počet leukocytů
  VII. Zápočtové řízení
Literatura
  povinná literatura
 • Trojan S. a kol. Lékařská fyziologie. Paraha. ISBN 9788071690368. info
 • Vokurka Martin a kol. Patofyziologie pro nelékařské směry. UK Praha, 2014. ISBN 978-80-246-2032-9. info
  doporučená literatura
 • Fölsch U.R. et al. Patologická fyziologie. Praha Grada, 2003. ISBN 80-247-0319-X. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, cvičení,nácviky vybraných vyšetřovacích technik, konzultace
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu: Analýza dat, seminární práce na daná témata, písemný test. Ukončení předmětu - ústní zkouška.
Informace učitele
Je požadována 100% účast na seminářích a cvičeních a znalost doporučené literatury a obsahu přednášek, cvičení a seminářů podle otázek ke zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.