FABL2_16 Biotechnology of Drugs - practical classes

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (cvičící)
Garance
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.
Ústav molekulární farmacie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Předpoklady
3120/F1ME1 Molekulární biologie
3120/F1MG1 Metody molekulární biologie
3120/F1BL1 Biotechnologie léčiv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na provedení praktických metod molekulární biologie využívaných ve farmaceutické technologii.
Výstupy z učení
Prvotní zkušenosti dovednosti v základních metodách farmaceutické biotechnologie
Osnova
 • 1) Izolace rostlinné chromozómové DNA
  2) Polymerázová řetězová reakce, příprava rostlinného genu
  3) Purifikace produktu PCR
  4) Izolace plasmidové DNA
  5) Analýza nukleových kyselin pomocí gelové elektroforézy, stanovení koncentrace a čistoty DNA
  6) Restrikční štěpení vektoru
  7) Ligace PCR produktu do vektoru
  8) Transformace Escherichia coli
  9) PAGE
Literatura
  povinná literatura
 • Bartoš, M,, Forejtníková, H., Bartošová, L. Biotechnologie pro farmaceuty (Návody k praktickým cvičením). VFU Brno, 2006. info
 • Šmarda, J, et al. Metody molekulární biologie. Masarykova univerzita v Brně, 2005. info
  neurčeno
 • Sambrook, J., Russell, D. W. Molecular cloning, A laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, U, 2001. info
Výukové metody
Laborování
Metody hodnocení
Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
absolvování 100% cvičení
vypracování protokolů z jednotlivých cvičení
závěrečný test
AktivityNáročnost [h]
Domácí příprava na výuku5
Účast na výuce30
Celkem35
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2020/FABL2_16