FACD1_16 Diploma Thesis I

Farmaceutická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Helma, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marcela Nejezchlebová (cvičící)
Mgr. Marek Petr (cvičící)
PharmDr. Zuzana Soldánová (cvičící)
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (cvičící)
Garance
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.
Ústav molekulární farmacie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF ) || OBOR ( MUSFaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The subject aims to guide the students during the working out of their diploma thesis, to help them to search and analyse the relevant literature sources, to learn the scientific research methods of the chosen field, the principles of scientific and publication ethics, and the correct and effective presentation of the results of their own scientific work.
Výstupy z učení
After attending the subject the student will be able to:
-search relevant professional literature sources and work out its results;
-apply the learned scientific research methods to obtain data;
-process and analyze the obtained data;
-work out a comprehensive professional text and adequately present the results of own work
Osnova
  • 1. Research and study of the recommended literature. 2. Defining the aims of the thesis. 3. Choosing the relevant working methods. 4. Testing the methods. 5. A pilot study. 6. Obtaining and processing the results. 7. Discussion of the results. 8. Conclusions and recommendations.
Literatura
    doporučená literatura
  • ISO 690 standard for bibliographic referencing. info
  • Relevant websites, citation managers, e.g. http://www.citethisforme.com/guides, EndNote, Zotero. info
Výukové metody
theoretical study, consultation, brainstorming, discussion, individual work
Metody hodnocení
The credits will be recorded by the thesis supervisor based on individual assessment of student´s work and fulfilment of partial tasks related to working out of the diploma thesis.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.