FAFG2_12 Pharmacognosy II

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/5/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Petra Kaucká, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Marie Valentová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
Ústav přírodních léčiv - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Předpoklady
Znalost organické chemie, analytické chemie, fytochemie, biochemie, fyziologie.
Tyto znalosti budou striktně požadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Farmakognosie učí poznávat zdroje přírodních léčiv a produkty jejich metabolismu, používané a použitelné na léčbu, profylaxi a diagnostiku v humánní a veterinární medicíně.
Výstupy z učení
Student má být schopne mikroskopicky a makroskopicky identifikovat vybrané drogy, znát jejich hlavní obsahové látky, využití, základní biosyntetické reakce, zákldní třídy sekundárních metabolitů. Znát hlavní rostliny používané ve farmacii.
Chemické charakteristiky sekundárních metabolitů, základní znalosti o vztahu struktura účinek, základní znalosti o nežádoucích účincích a interakčním poteciálu.
Osnova
 • SYLABUS PŘEDNÁŠEK
  * Léčiva ovlivňující centrální a periferní nervový systém.
  * Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém.
  * Léčiva kardiovaskulárního systému.
  * Látky ovlivňující hemokoagulaci, fibrinolýzu a používané jako náhrada krevní plazmy.
  * Látky ovlivňující vodní bilanci organismu.
  * Léčiva respiračního systému.
  * Léčiva trávicího traktu.
  * Uterotonika, antiuratika, antiflogistika.
  * Dietetika, roborancia, geriatrika, zdroje vitaminů. Pomocná léčba diabetes mellitus.
  * Hormony, enzymy.
  * Protiinfekční a protiinvazivní léčiva.
  * Léčiva používaná pro lokální účinky.
  * Pomocné farmaceutické látky biogenního původu.
  * Přírodní látky inspirativní pro syntézu.

  SYLABUS LABORATORNÍCH CVIČENÍ Z FARMAKOGNOSIE
  1. Drogy obsahující sacharidy
  zkoušky totožnosti
  zkoušky na čistotu
  2. Drogy s obsahem slizů a polysacharidů
  důkazové reakce
  stanovení čísla bobtnavosti
  3. Drogy obsahující fenolové glykozidy
  zkoušky totožnosti
  chromatografický důkaz hydrochinonu a arbutinu
  titrační stanovení arbutinu
  4. Drogy obsahující kardioglykozidy (kontrolní test č.1)
  zkoušky totožnosti
  chromatografický důkaz
  kolorimetrické stanovení
  5. Drogy obsahující deriváty antracenu
  zkoušky totožnosti
  chromatografický důkaz derivátů antrachinonu
  kvantitativní stanovení hypericinu
  6. Drogy obsahující flavonoidní glykozidy
  zkoušky totožnosti
  kolorimetrické stanovení obsahu flavonoidů
  chromatografický důkaz
  7. Drogy obsahující saponiny (kontrolní test č.2)
  důkazové reakce
  stanovení hemolytické účinnosti na krevním agaru
  stanovení čísla pěnivosti podle Koflera
  kvantitativní stanovení kyseliny glycyrrhizinové
  8. Drogy obsahující třísloviny
  důkazové reakce - barevné, srážecí
  chromatografický důkaz
  stanovení obsahu tříslovin v droze
  9. Drogy obsahující silice
  důkazové reakce
  chromatografický důkaz
  stanovení obsahu silice
  10. Drogy obsahující alkaloidy I. (kontrolní test č. 3)
  srážecí a barevné důkazové reakce
  stanovení tropanových alkaloidů titračně
  11. Drogy obsahující alkaloidy II.
  srážecí a barevné důkazové reakce
  stanovení obsahu purinů vážkovou metodou
  tenkovrstevná chromatografie opiových alkaloidů
  12. Drogy obsahující hořčiny
  zkoušky totožnosti
  stanovení čísla hořkosti
  13. Drogy obsahující hořčičné glykozidy
  zkoušky totožnosti a čistoty
  14. Drogy obsahující kumariny, anthokyany (kontrolní test č.4)
  chromatografický důkaz
  15. Zápočtový týden: zápočet, docvičování, opravné testy
Literatura
  povinná literatura
 • Dewick P. Medicinal natural products, a biosynthetic approach. Hoboken, 2008. ISBN 9780470741689. info
 • Bruneton Jean. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. 1999. ISBN 1898298637. info
  doporučená literatura
 • Samuelsson G., Bohlin L. Drugs of Natural Origin. A Treatise of Pharmacognosy. 7th revised edition. 2015. info
 • Evans W Ch. Trease and Evans' Pharmacognosy. 2009. ISBN 9780702029332. info
 • Wichtl M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. 2002. info
Výukové metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur)
Demonstrace
Nácvik pohybových a pracovních dovedností
Laborování
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Rozhovor
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
100% účast na cvičeních
60% úspěšnost testů
Splnění podmínke praktické zkoušky - mikroskopická a makroskopická identifikace drog, včetně aktivních látek, použití a základních identifikačních metod.
Teroretická zkouška:
Základní znalost rostlinného metabolismu, tvorby sekundárních metabolitů, struktur farmakologicky nebo toxikologicky důležitých přírodních látek, názvy drog a mateřských rostlin, farmakologické a technologické využití, základní metody farmakognozie.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.