FAFY1_12 Phytochemistry

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Petra Kaucká, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
Ústav přírodních léčiv - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Předpoklady
Studenti by měli mít základní znalosti předmětů organická chemie, analytická chemie, biologie, botanika a fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu: Předmět zkoumá vztahy primárního a sekundárního metabolismu rostlin a zaměřuje se na studium sekundárních metabolitů, jejich biosyntézu, vlastnosti, chemickou strukturu a způsoby izolace z rostlinného materiálu. V rámci tohoto předmětu se také studenti seznámí s farmaceuticky významnými rostlinami, jejich sběrem a zpracováním.
Výstupy z učení
Základní znalosti sekundárních metabolitů a metod pro jejich analýzu.
Osnova
 • S Y L A B U S P Ř E D N Á Š E K
  1. Postavení fytochemie v systému věd, primární a sekundární metabolismus.
  2. Základy separace a izolace přírodních látek.
  3. Systémy pro klasifikaci přírodních látek, sekundární metabolity.
  4. Chromatografie I.
  5. Chromatografie II.
  6. Identifikace přírodních látek
  7. Vysoce účinná kapalinová chromatografie, plynová chromatografie
  8. Spektrální metody pro identifikaci přírodních látek (UV, IČ).
  9. Spektrální metody pro identifikaci přírodních látek (NMR)
  10. Spektrální metody pro identifikaci přírodních látek (MS).
  SYLABUS LABORATORNÍCH CVIČENÍ Z FYTOCHEMIE
  1. Úvod, bezpečnost práce, teoretické základy metod získávání obsahových látek z rostlin
  2. Izolace přírodních látek
  Extrakce rostlinných barviv z Urticae herba, mikrosublimace kofeinu, izolace obsahových látek ze Species urologicae, destilace silic
  3. Separace přírodních látek I
  Tenkovrstvá chromatografie rostlinných barviv extraktu z Urticae herba a fenolových glykosidů v extraktu ze Species urologicae
  4. Separace přírodních látek II
  Sloupcová chromatografie rostlinných barviv
  5. Separace a identifikace přírodních látek
  Stanovení obsahu karotenoidních barviv spektrofotometricky, měření teploty tání krystalických přírodních látek.
  6. Identifikace přírodních látek
  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), plynová chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS), HPLC/MS, superkritická fluidní extrakce SFE
  Spektrometrie v infračervené, ultrafialové a viditelné oblasti, měření spekter.
  7. Závěrečný test
Literatura
  doporučená literatura
 • Evans W Ch. Trease and Evans' Pharmacognosy. 2009. ISBN 9780702029332. info
 • Dewick P. Medicinal natural products, a biosynthetic approach. Hoboken, 2008. ISBN 9780470741689. info
 • Walton NJ, Brown DE. Chemicals form plants. 1999. ISBN 978-981-4498-52-4. info
 • Bruneton Jean. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. 1999. ISBN 1898298637. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
100% účast na praktických cvičeních
minim. 60% úspěšnost zápočtového testu
předložení protokolů absolvovaných úloh
předložení protokolů absolvovaných úloh
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.