FDCFL_FAF Farmakologie

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 25 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Račanská, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
FAKULTA ( FaF ) Základy farmakologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Farmakologie je seznámit studenty s problematikou nauky o léčivech, a to s důrazem na oblast preklinického testování stávajících i nových potenciálních léčiv a hodnocení biologických účinků aktivních látek na úrovni molekulární i celého organizmu a zvýšení schopnosti studenta získané poznatky z uvedených oblastí zpracovat do rešeršních textů.
Výstupy z učení
Student ovládá farmakologii v rozsahu dostatečném pro práci na projektech, přípravě dizertační práce.
Osnova
  • Obsahovou náplní předmětu Farmakologie je problematika nauky o léčivech s důrazem na oblast preklinického testování stávajících i nových potenciálních léčiv a hodnocení biologických účinků aktivních látek na úrovni molekulární i celého organizmu a zvýšení schopnosti studenta získané poznatky z uvedených oblastí zpracovat do rešeršních textů.
Výukové metody
Dialog, práce s odbornou literaturou, diskuze
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Výuka probíhá formou osobních konzultací a dalších vzdělávacích aktivit, doporučených garantem předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/FDCFL_FAF