FDGMB_FAF Mikrobiologie

Farmaceutická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 25 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (přednášející)
Garance
PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Základy mikrobiologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka cílí na aktuální témata farmaceutické mikrobiologie, která budou zahrnovat zejména přirozené antimikrobiální látky, včetně těch izolovaných z rostlin, a konzervancia, metody hodnocení antimikrobiální aktivity rostlinných produktů a dalších přírodních produktů, hodnocení interakce mezi medicinálními rostlinnými produkty a mikrobioty střeva člověka a zvířat
Výstupy z učení
Student by měl mít představu zejménao metodách využívaných v mikrobiologii, hodnocení antimikrobiální aktivity, standardy v antimikrobiální aktivity.
Osnova
  • Výuka bude realizována formou konzultací a samostudiem na různá témata farmaceutické mikrobiologie, která budou zahrnovat zejména přirozené antimikrobiální látky a konzervancia, metody hodnocení antimikrobiální aktivity rostlinných produktů a dalších přírodních produktů, hodnocení interakce mezi medicinálními rostlinnými produkty a mikrobioty střeva člověka a zvířat.
Literatura
    povinná literatura
  • Mlynarčík. Farmaceutická mikrobiológia. UK Bratislava, 2017. ISBN 978-80-223-4102-8. info
    doporučená literatura
  • Bryskier André. Antimicrobial Agents. ASM Press, Washington DC, 2005. ISBN 978-1-55581-237-9. info
    neurčeno
  • Vybrané vědecké časopisy. info
Výukové metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021.