FDCSA_FAF Instrumentální metody strukturní analýzy

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
Znalost základů organické chemie, anorganické chemie, fyzikální chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Výstupy z učení
Specializovaná analytická chemie
Osnova
  • Analytická chemie pro DSP je soustředěna zejména na instrumentální metody analytické detekce nízkomolekulárních látek a jejich identifikaci. Klasické chemické postupy jsou obsaženy s důrazem na přípravu vzorků v rozmanitých matricích. Vzhledem k současně používaným metodám se soustřeďuje na separační techniky HPLC a CE, spektrofotometrii při různých vlnových délkách (UV-vis, IČ), a další detekční a identifikační metody.
    Předmět je realizován formou samostudia a konzultací s vyučujícím, podle specifického zaměření studenta.
Literatura
    doporučená literatura
  • Scoog, Holler, Crouch. Principles of Instrumental Analysis. Cengage Learning, 2006. ISBN 978-0495012016. info
Výukové metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Zvládnutí základů analytických technik
Konzultace s vyučujícím
Praktická aplikace poznatků
Předmět je realizován formou samostudia a konzultací s vyučujícím
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.