BAX303 Estonština III pro nebaltisty

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Aino Saavaste (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
BAX302 Estonština II.
Absolvování předmětu BAX302.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: Předmět je otevřen i studentům mimo mateřský obor. POZNÁMKA: kurz se zruší, pokud bude méně než 10 mimooborových zájemců.
Cíle předmětu
Tento kurz je v pořadí třetím ze čtyřsemestrálního cyklu kurzů praktické estonštiny. Cílem je osvojení si základních jazykových dovedností. Součástí je i výklad stavby estonštiny, který by měl podpořit možnosti jazyk používat.
Výstupy z učení
Student je na konci kurzu schopen konverzovat na jednoduchá témata, číst text odpovídající úrovně, propojit nově nastudované gramatické jevy se staršími.
Osnova
 • marginální pády
 • objekt
 • partitiv plurálu
 • imperativ
 • komparativ a superlativ
 • četba
 • konverzace
 • poslech
Literatura
  neurčeno
 • Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea.
 • Lutkat, Florence-Silvia – Hasselblatt, Cornelius 1993: Estnisch Intensiv. Das Lehrbuch der estnischen Sprache. Hamburg: Bibliotheca Baltica.
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
písemný test a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
POZNÁMKA: kurz se zruší, pokud bude méně než 10 mimooborových zájemců.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2019, podzim 2020.