AEA_11 Bibliography

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 12:00–13:40 T227
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 27 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 17/27, only registered: 0/27
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course students should be able to
- develop a structure of a professional archaeological studies by basic rules of scientific work
- reference properly all kinds of used sources
- make a proofread of a specialized scientific text.
Syllabus
 • Course Outline:
 • 1) Familiarization with the basics of scientific work, ethics
 • 2) Scientific text - content-thematic structure and language-compositional structure
 • 3) Scientific journal article
 • 4) Scientific works (school works, diploma works, graduate works ...)
 • 5) Presentation
 • 6) Quoting and the list of bibliographic data
 • 7) Information sources (literature, electronical data, manuscripts ...)
 • 8) Book review and editorial of the scientific texts
Literature
  recommended literature
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Marta MATTHAEIDESOVÁ and Marta NOVÁKOVÁ. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník, odbor knižničná a informačná veda. Edited by Ladislav Ďurič - Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. ISBN 8008028181. info
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK and Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Teaching methods
Lecture, workshop
Assessment methods
Creating a bibliography on the archaeological topic
Writing a book review of a selected scientific text
Writing a backround research of a selected scientific publication
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Informace ke způsobu ukončení viz sylabus.
The course is taught annually.
General note: Předmět se nedoporučuje absolvovat v prvním ročníku studia.
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/AEA_11