AEA_26 Dokumentační techniky

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Soňa Plchová (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AEA_26/01: Čt 8:20–10:45 T227, S. Plchová
AEA_26/02: Pá 10:50–13:15 T227, S. Plchová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na podrobný výklad zásad kresebné dokumentace archeologického materiálu pro nálezové zprávy a publikaci.
Studijní materiály a doplňkové informace studenti naleznou v podpůrném e-learningovém kurzu Dokumentační techniky.
V praktické výuce je důraz kladen především na technické zvládnutí kresebné dokumentace artefaktů (archeologické nálezy z různých materiálů: keramika, kámen, kovové předměty, případně sklo a organické materiály).
Na konci kurzu student má být schopen samostatně vytvořit dokumentační kresbu zadaného artefaktu a sestavit tabulku kreseb ve formě a kvalitě použitelné k publikaci.
Studenti Klasické archeologie mají po zvládnutí obecných zásad individuálně přizpůsobený program zaměřený na dokumentaci artefaktů charakteristických pro daný obor: typické tvary řecké a římské keramiky [lampy, terra sigillata, zásady dokumentace malovaného (figurálního) dekoru], drobné plastiky a řezby, gemmy, spony, kovové a skleněné artefakty.
Osnova
 • 1. lekce Dokumentační techniky v archeologii - informativní přehled a základní zásady Seznámení s problematikou a náplní semináře (podmínky pro udělení zápočtu, pomůcky...) Základní pravidla tvorby vědecké ilustrace a vlastní kresebné dokumentace. Názorná obrazová prezentace (PowerPoint). Důležité pojmy: pohledy, profily (řezy), měřítko.
 • 2. Kresebná dokumentace celých keramických nádob I - jednoduché rotační tvary symetrické podle svislé osy.
 • 3. Kresebná dokumentace keramického střepového materiálu (okraje, dna nádob)
 • 4. Kresebná dokumentace různých typů dekoru u keramických artefaktů
 • 5. Kresebná dokumentace celých keramických nádob s uchy a jejich fragmentů
 • 6. Kresebná rekonstrukce keramických artefaktů – a) rekonstrukce tvaru, b) rekonstrukce výzdobných motivů
 • 7. Kresebná dokumentace celých keramických nádob II: Asymetrické (deformované) nádoby, velmi rozměrné nádoby, nádoby s komplikovanou výzdobou
 • 8. Kresebná dokumentace kamenných artefaktů. Příprava tabulky kreseb pro tisk - tabulka kreseb k zápočtu (tradiční montáž nebo pomocí grafických programů na PC; číslování, použití měřítka)
 • 9. Kresebná dokumentace železných artefaktů
 • 10. Kresebná dokumentace bronzových artefaktů
 • 11. Kresebná dokumentace kamenné štípané industrie (Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková Ph.D.)
 • 12. Kresebná dokumentace kostěných artefaktů. Kresebná dokumentace přeslenů a drobných figurálních plastik z různých materiálů
 • 13. Kresebná dokumentace skleněných artefaktů
 • 14. Závěr: kontrolní test a odevzdání finální tabulky, udílení zápočtů
Literatura
  povinná literatura
 • e-skripta PLCHOVÁ, S.: Kresebná dokumentace archeologických artefaktů: Pravidla a zásady. Metody a postupy - dostupno v kurzu e-learningové podpory k předmětu AEA_26 Dokumentační techniky (2015) https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476
  doporučená literatura
 • GAWRYSIAK-LESZCYŃSKA, Wiesława. Jak rysować zabytki archeologiczne : podstawowe zasady dokumentacji. Edited by Danuta Jaskanis. Gąsava: Biskupin, 2003. 195 s. ISBN 839154902X. info
 • GRIFFITHS, N. – JENNER, A. – WILSON, Ch.: Drawing Archaeological Finds. A Handbook. Salisbury 1990.
 • ADKINS, L. – ADKINS, R. A.: Archaeological Illustration. Cambridge 1989 (2009)
 • NERUDOVÁ, Z.: Způsoby dokumentace štípané industrie, SPFFBU M 8-9 (2003-2004), s. 53-64.
Výukové metody
Práce s archeologickým materiálem, praktická výuka - základní principy, postupy a metody dokumentační kresby.
E-learningovou podporou výuky je kurz Dokumentační techniky, kde studenti naleznou studijní materiály s mnoha názornými obrazovými ukázkami a doplňující informace.Součástí e-learningové podpory kurzu jsou také podrobné fotomanuály a videomanuály pracovních postupů při kresebné dokumentaci různých typů archeologických artefaktů.
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet. Požadavky k zápočtu - účast na práci v semináři, absolvování podpůrného e-learningového kurzu, závěrečný test, odevzdání finální tabulky kreseb v odpovídající kvalitě. (Keramika - minimálně 4 ks, bude obsahovat: střep/okraj, dekor, ucho, rekonstrukce, celý tvar, zmenšený tvar. Kámen - broušená industrie – min. 1 ks + případně štípaná industrie 1 ks. Kov – min. 3 ks: železo, bronz.)
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476
V podzimním semestru 2016 jsou otevřeny dvě seminární skupiny - obě jsou určeny pro studenty obecné archeologie (AE) i pro studenty klasické archeologie (KL) - ti se po absolvování společného základu individuálně zaměří na dokumentaci artefaktů klasické archeologie. Případnou absenci ve výuce je možné a vhodné nahradit v paralelní skupině.

Pomůcky pro práci v semináři: Papíry - pro přípravné kresby tužkou stačí obyčejný kancelářský papír, pro finální kresby tuší pauzovací papír ("průsvitka") nebo křídový papír. Tužky - doporučuji mikrotužku 0.5 mm, tuhu HB, + vhodnou gumu. Na finální kresby a) technická pera (aspoň 2 tloušťky - např. 0.25 a 0.35 mm) a tuš pro technická pera nebo b) černé dokumentační mikrofixy (doporučuji sadu CENTROPEN DOCUMENT - 0.1 + 0.3 + 0.5 + 0.7 mm). Pravítka a trojúhelníky, kružítko, případně šablona na kreslení malých průměrů kružnic. Kruhová škála k měření průměrů nádob (studenti obdrží v semináři). Podle možnosti dále: posuvné měřítko ("šupléra"), "hřeben" na snímání profilů. V omezeném počtu jsou k dispozici k zapůjčení během výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Informace ke způsobu ukončení viz sylabus.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.