AEA_36 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
Bakalářská diplomová práce. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Bartík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miroslav Dejmal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Margita Filipová (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Hlavica, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (cvičící)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Nosek (cvičící)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (cvičící)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Těsnohlídek (cvičící)
Mgr. Kateřina Těsnohlídková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:50–12:25 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1. seminární (bakalářská) práce je zaměřena na artefaktuální archeologii. Má prokázat schopnost studenta samostatně zdokumentovat, analyzovat a vyhodnotit menší archeologický soubor z kteréhokoli období v rozpětí pleistocénní až středověké archeologie. Důraz se klade na technickou úroveň dokumentace, odbornou terminologii a na techniku práce s odbornou literaturou.
Metody hodnocení
Předepsaná délka textu bakalářské diplomové práce je 70 000 znaků (včetně mezer). Do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Součástí rozsahu textu práce není katalog, seznam objektů, ani seznam literatury.
Informace učitele
Téma bakalářské diplomové práce si posluchač domluví osobně s interním učitelem ústavu a zapíší je na formulář pro zadávání písemných prací. Práci je nutno zadat nejpozději před započetím 5. semestru bak. studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Bakalářská diplomová práce na schválené téma v patřičné kvalitě musí obsahovat nejméně 30 stran teoretického textu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.