AEA_39 Master’s Thesis

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Diplomová magisterská práce má prokázat schopnost diplomanta odborně zpracovat dílčí vědecké téma z některého ze suboborů (středo)evropské archeologie. Požaduje se originální metodologický přístup k řešení tématu, profesionální dokumentace, úplná bibliografie tématu a formálně přijatelný literární výstup.
Assessment methods (in Czech)
Předepsaná délka textu magisterské diplomové práce je 140 000 znaků (včetně mezer). Do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Součástí rozsahu textu práce není katalog, seznam objektů, ani seznam literatury.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Magisterskou diplomovou práci je třeba zpracovat na schválené téma v patřičné kvalitě a rozsahu (nejméně 120 stran teoretického textu). Pro magisterskou diplomovou prácio platí ustnovení čl. 8 Studijního a zkušebního řádu FF MU.
Information on the extent and intensity of the course: Diplomová magisterská práce.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/AEA_39