AEA_47 Bachelor's Thesis Seminar

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Dejmal, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Margita Filipová (seminar tutor)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Těsnohlídková (seminar tutor)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (seminar tutor)
Mgr. David Válek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Josef Wilczek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Žaža (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 12:00–15:40 M22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Student consultations with the thesis advisor, which take place based on the needs of the student and with a view to the quality and completedness of the work. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Syllabus
  • The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Literature
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
Seminar with the thesis advisor combines both online and face-to-face learning. The advisor recommends a selection of the methods according to the topic of the bachelor thesis
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Ke získání zápočtů je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných úkolů.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/AEA_47