AEA_48 Minor Thesis Seminar

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Dr. phil. Peter Milo (seminar tutor)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Těsnohlídková (seminar tutor)
Supervisor
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Splnění úkolů, referátů apod.; dostatečná a aktivní účast.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je doplnit další nejnovější informace o probírané látce včetně výsledků výzkumů, literární produkce, pořádání vědeckých konferencí apod. v rámci České republiky i ze zahraničí z jednotlivých předmětů I. cyklu oboru archeologie. Další část je věnována pomoci při zpracovávání referátů a písemných prací.
Syllabus (in Czech)
  • Pro studenty s vynikajícími předpoklady pro vědeckou práci v oboru archeologie jsou jednotlivými učiteli organizovány privátní konzultace na předem vybrané témata (zvláště diplomových bakalářských a magisterských prací), jejichž účelem je prohloubení studia v dané problematice a dokonalejší příprava zpracovávaného tématu.
Assessment methods (in Czech)
S 2, z Splnění úkolů, referátů apod.; dostatečná a aktivní účast.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/AEA_48