AEA_49 Privatissimum A

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alžběta Čerevková (cvičící)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (cvičící)
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Těsnohlídková (cvičící)
Mgr. David Válek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 T207
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je určen zejména pro konzultaci seminární práce.
Osnova
  • Cílem předmětu je doplnit další nejnovější informace o probírané látce včetně výsledků výzkumů, literární produkce, pořádání vědeckých konferencí apod. v rámci České republiky a zvláště ze zahraničí z jednotlivých předmětů II. cyklu oboru archeologie.
Literatura
  • Pravěké dějiny Moravy (Variant) : Vlastivěda moravská : země a lid : nová řada. Svazek 3, Pravěké dějiny Moravy. info
  • BUCHVALDEK, Miroslav. Dějiny pravěké Evropy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 279 s. info
  • Československá akademie věd (Praha). Archeologický ústav. Pravěké dějiny Čech. Edited by Radomír Pleiner - Alena Rybová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 870 s. info
Výukové metody
konzultace, diskuse
Metody hodnocení
S 2, z - splnění úkolů, referátů apod. - dostatečná a aktivní účast
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: K získání zápočtu je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných úkolů.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AEA_49