AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury

Filozofická fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Dobešová
Rozvrh
Pá 10:50–11:35 16, Pá 11:40–12:25 16
Předpoklady
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na semináři, suverénní znalost základních pramenů hmotné kultury a orientace ve vývojových trendech raného středověku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s charakteristickým inventářem raného středověku od 6. do 10. století. Ukázky nálezů budou demonstrovány v chronologickém sledu tak, aby byla zřejmá vývojová návaznost či diskontinuita materiální kultury raně středověkého období. V seminářích si studenti osvojí znalost movitých a nemovitých památek, sídlištních i hrobových nálezů, a to prostřednictvím studia v katedrových a musejních sbírkách i v terénu.
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní literatura: DOSTÁL, B. 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha. DOSTÁL, B. 1987: Stavební kultura 6.-9. století na území ČSSR, AH 12, 9-32. DOSTÁL, B. 1987: Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě v době slovanské (6.-10. století). In: Mikulovská sympozia. XVI. MS 1986. Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě, 13-32. Praha. FUSEK, G. 1994: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra. MĚŘÍNSKÝ, Z. 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, PA LXXVII, , 18-80. STAŇA, Č. 1985: Mährische Burgwälle im 9. Jahrhundert. In: Die Bayern und ihre Nachbarn. Berichte des Symposions der Kommission für Frühmittelalterforschung, 25. bis 28. Oktober 1982, Stift Zwettl, Niederösterreich. Teil 1. Herausgegeben von Herwig Wolfram und Andreas Schwarcz (Dph 179), Veröffentlichungen der Kommission für Frühmittelalterforschung, Bd. 9, 157-200. Wien.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Informace o ukončení viz sylabus.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.