AEA_72 Master's Minor Thesis

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Submission of the completed minor thesis in accordance with University, Faculty and Departmental rules and regulations.
Syllabus
  • Submission of the completed minor thesis in accordance with University, Faculty and Departmental rules and regulations.
Literature
  • Further literature for the minor thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Další literatura pro oborový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
Teaching methods
scientific archaeological paper
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of the submitted thesis meeting formal requirements. The minor thesis is not defended and receives no letter grade.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Zápočet je udělen na základě odevzdané magisterské práce.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Magisterskou oborovou práci je třeba zpracovat na schválené téma v patřičné kvalitě a rozsahu (nejméně 120 stran teoretického textu). Pro magisterskou diplomovou práci platí ustnovení čl. 8 Studijního a zkušebního řádu FF MU.
Information on the extent and intensity of the course: Diplomová magisterská práce.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/AEA_72