AEA_75 Evropa ve starší době kamenné

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 M22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška navazuje na přednášku a seminář Paleolit střední Evropy s cílem prohloubit informace o historii poznání paleolitu v okolních zemích, bude charakterizována interdisciplinarita výzkumu oboru, definovány příslušné pojmy, chronologie, dělení, typologie a charakteristika štípané industrie a antropologický kontext v období starého paleolitu až mezolitu.
Osnova
  • Historie poznání paleolitu. 2. Charakteristika pleistocénu a členění jeho epoch; spolupracující přírodovědné obory a jejich charakteristika a možnosti využití. 3. Vývoj rodu Homo, „Out of Africa“ a postup osídlování Evropského kontinentu. Rozdíly v sídelních strategiích, zásobování a loveckých praktikách 4. Nejstarší industrie. Způsob jejich rozpoznání, chronostratigrafie, typologie a technologie. 5.Sstarý paleolit: nálezy Homo erectus, valounové, úlomkové a drobnotvaré industrie, otázka mrchožroutství. 6. střední paleolit: úštěpové industrie, levalloiská a diskovitá metoda, lovecká specializace?, regionální a místní stabilita industrií, nálezy neandertálců, první pohřby. 7. Počátek mladého paleolitu. Definice pojmu, časový rámec, charakter industrií. Problematika koexistence neandrtálců s AMH. Vznik čepelových industrií. 8. Aurignacien - první uniformní kultura široké oblasti doprovázená AMH. 9. Střední fáze mladého paleolitu – gravettien. Změny v socieoekonomické sféře, vliv klimatických změn. 10. Vyznívání gravettienu a jeho následující fáze, úbytek osídlení, počátek vymírání velkých savců. 11. Vznik a vývoj magdalénienu, různé lovecké strategie jako výsledek obývání sezónních tábořišť, změny v typech loveckých zbraní a změny v sociokultovní sféře. 12. Pozdní paleolit. Rozvoj drobných lokálních industrií. Mobilita skupin, drobnotvarost industrií a odlišný způsob sbíjení jako adaptace na počátek holocenního prostředí. Alternativy v zásobování a získávání potravin (sběr, rybolov, směna). 13. Mezolit: výrazná změna přírodního prostředí. Koexistence posledních lovců-sběračů a prvních šiřitelů zemědělství.
Literatura
  • SVOBODA, Jiří. Předkové. Evoluce člověka. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. 480 s. ISBN 978-80-200-2324-7. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
P 2, zkouška Požadavky ke zkoušce: znalost vývojových tendencí středoevropského paleolitu a mezolitu, základní vědomosti o nejdůležitějších lokalitách (např. Moustier, Quina, Willendorf, Neanderthal, atd), rozpoznání základních technik, a typů štípané industrie na výrazných ukázkách. Informace učitele viz doporučená literatura a pak práce k jednotlivým zemím a obdobím.
Informace učitele
Literatura: Gamble, Clive 1986: The Palaeolithic settlement of Europe. Cambridge. Garanger, José (Ed.) 1992: La Préhistoire dans la monde. (Nouvelle édition de la préhistoire d´André leroi-Gourhan). Paris. Leroi-Gourhan, André 1988: Dictionnaire de la Préhistoire. Paris, Presses Universitaires de France. Svoboda, Jiří A. 2011: Počátky umění. Academia. Praha. Svoboda, Jiří A. 2014: Předkové. Evoluce člověka. Academia. Praha. Floss, Harald (HRSg.) 2012 : Steiartefakte. Vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit.Tübingen. Vicki Cummings, Peter Jordan 2014: The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-Gatherers. Oxford. McCartan Sinead, Schulting Rick, Warren Graeme, Woodman Peter (Eds.) 2009: Mesolithic horizons. 2 Vol. Oxbow books . INIZAN M.-L. – REDURON, M. – ROCHE, H. – TIXIER, J., 1995: Technologie de la pierre taillée., Préhistoire de la Pierre Taillée. Tome 4. Meudon: CREP. (nebo totéž anglicky)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AEA_75