AEB_141 Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Nosek (přednášející)
Mgr. Michal Hlavica (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:50–12:25 zrusena M25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 11 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/11, pouze zareg.: 0/11
Jiné omezení: AEA_26 && AEA_08
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s pokročilými metodami dokumentace movitých archeologických památek. Jedná se především o prostorovou dokumentaci artefaktů pomocí 3D scanningu a prostorové fotogrammetrie. Teoretický rámec semináře zaručuje e-learnigová podpora kurzu (manuály, postupy a tutoriály - týkající se vlastní tvorby 3D modelů). Praktická část výuky bude probíhat v malých skupinách formou tématicky zaměřených workshopů. Cílem kurzu je nejen zvládnutí, osvojení si a testování nových metod 3D dokumentace, ale i jejich aplikace v praxi - studenti ve skupinách zdokumentují vybrané skupiny archeologických artefaktů a vypracují protokoly a jejich dokumentaci.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina (seznámení s náplní kurzu, teoretické zázemí)
 • 2. Praktické zaškolení práce se scanerem (kalibrace atd.)
 • 3. Scanning vybraných artefaktů (keramika I)
 • 4. Scanning vybraných artefaktů (keramika II)
 • 5. Scanning vybraných artefaktů (drobné předměty – spony, mince, kovy I)
 • 6. Scanning vybraných artefaktů (drobné předměty – spony, mince, kovy II)
 • 7. Scanning vybraných artefaktů (rozměrné předměty I)
 • 8. Scanning vybraných artefaktů (rozměrné předměty II)
 • 9. Fotogrammetrie (principy, zaškolení, testování)
 • 10. Fotogrammetrie (keramika, větší předměty)
 • 11. Fotogrammetrie (kovy a drobné artefakty)
 • 12. Dopracování projektů a tvorba protokolů (konzultace)
 • 13. Zápočet (Odevzdání protokolů)
Literatura
 • Zpráva o projektu 3D skenování a fotografování v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu. L.Suková, V. Brůna, J. Kroužek, V. Novotný, P. Kabelka, J. Hegrlík. In: Pražské egyptologické studiePraha : Český egyptologický ústav FF UK 7, (2010), s. 8-11.
Výukové metody
Teoretická příprava s e-learningovou podporou a praktický workshop formou skupinových projektů, jejichž cílem je zvládnutí a osvojení nových technických metod, dovedností a postupů 3D dokumentace movitých památek.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na semináři a praktickém workshop (max. 2 možné absence), týmová práce - zdokumentování a vypracování protokolu o prostorové dokumentaci artefaktů - každý student minimálně 2 artefakty.
Informace učitele
http://atelier3d.phil.muni.cz/
Webová stránka odkazuje na e-katalog virtuálních 3D modelů artefaktů sbírky klasické archeologie ÚAM FF MU, které slouží jako výukový a studijní materiál k předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.