AEB_42 Modelové řešení archeologické prezentace produktem

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Dr. phil. Peter Milo (přednášející)
Mgr. Michal Hlavica (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 9:10–12:25 U27
Předpoklady
Předpokladem pro zápis předmětu je vypracování krátkého návrhu produktu propagujícího archeologickou vědu lajcké veřejnosti. Rozsah návrhu není definován (může se klidně jednat jen o odstavec), důležitá je však originalita a realizovatelnost. Z navržených popularizačních projektů se pak společnou diskuzí vybere ten nejlepší a v rámci výuky se zrealizuje.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Cíle předmětu
Získání schopnosti seberealizace, úspěšného vývoje a prezentace pomocí vytvářeného produktu pro odbornou či laickou veřejnost (např. desková hra, komiks, interaktivní výuková webová aplikace, film, audiovizuální výstup pro základní školy, interaktivní turistický průvodce, atd.). Meze kreativitě se nekladou, jedinou podmínkou je spojitost s oborem archeologie. V průběhu vyhledávání vhodné poptávky po produktu, který bude mít dostatečný potenciál úspěšnosti ve vybrané cílové skupině, vývoje, realizace a prezentace, si studenti osvojí a rozvinou schopnosti a zkušenosti efektivního řešení problémů, kreativity, ICT znalostí, spolupráce v realizačním týmu, konkurenceschopnosti ve sféře produktové strategie, práce na projektu a prezentace. Všechny zmíněné schopnosti a zkušenosti přesahují sféru oborového zaměření a napomáhají tak v širším uplatnění na trhu práce. Dosavadní výuka na oboru archeologie FF MU neposkytuje studentům dostatečnou znalost jmenovaných schopností a zkušeností. Studenti svým produktem tak mohou vytvořit hodnotu nad akademický rámec a věnovat se projektu, který by nemohl být realizován v rámci bakalářských a diplomových prací.
Osnova
  • Představování vybraných popularizačních platforem.

  • Výběr vlastního popularizačního projektu.

  • Příprava podkladů a realizace projektu.

Literatura
  • BROCKMAN, John. Třetí kultura : za hranice vědecké revoluce. Translated by Anton Markoš - Ondřej Novák. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 429 s. ISBN 9788020015457. info
  • Příštích padesát let : věda v první polovině 21. století. Edited by John Brockman, Translated by Aleš Drobek. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004. 269 s. ISBN 8072036106. info
  • POKORNÁ, Gabriela. Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 310 s. ISBN 978-80-244-2459-0. info
  • ŠEVČÍK, Juraj. Manuál popularizace a medializace vědy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 27 s. ISBN 978-80-244-2248-0. info
Výukové metody
skupinový projekt, týmová práce na online bázi
Metody hodnocení
K udělení kolokvia je nutný aktivní a tvůrčí přístup studenta v rámci vyučovacích hodin i mimo ně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015.