AEB_A17a Bachelor's Thesis Seminar I

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Dr. phil. Peter Milo (seminar tutor)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 12:00–15:40 M22
Prerequisites (in Czech)
Předmět má přímou souvislost se zadáním tématu bakalářské práce (AEB A 18) a absolvuje se proto až souběžně s jejím zpracováváním.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the degree thesis and prepare for its successful defence. The timetable for consultations is arranged on an individual basis.
Learning outcomes
The course makes the students familiar with basic principles of an independent theoretical work with professional literature within the scope of the degree thesis. Students will learn to consult and present their work with the seminar facilitator, thesis supervisor and experts. They also learn to lay their professional focus on issues recommended by experts.
Syllabus
  • Individual student consultations with the thesis advisor, which take place in compliance with the needs of the student and with regard to the quality and completeness of the work. Joint seminar where graduands present the topics of their theses. The bachelor's thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the degree thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, the knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyse the issue under study.
Literature
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
Individual student consultations, collective seminars.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of the progress made and the student-advisor consultations
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Ke získání zápočtů je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných úkolů.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: seminář probíhá blokově.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/AEB_A17a