AEB_A18 Bachelor’s Thesis

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Dr. phil. Peter Milo (seminar tutor)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
AEB_A17a Bachelor's Thesis Seminar I
Téma bakalářské diplomové práce si posluchač domluví osobně s interním učitelem ústavu. Práci je nutno zadat nejpozději před započetím 5. semestru magisterského studia.Předpokladem je předchozí absolvování AEB_A17a Bachelor's Thesis Seminar I. Souběžně je možné zapsat AEB_A17b Bachelor's Thesis Seminar II. Téma diplomové práce se registruje v IS MU. Téma je možné registrovat jen v první polovině semestru, po termínu je již registrace uzavřena až do začátku dalšího semestru.
do 31. března (pokud jde student ke státní zkoušce v červnu nebo v září)
do 31. října (pokud jde student ke státní zkoušce v lednu)
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Bachelor’s degree thesis is targeted at archaeological approach to topics of minor or medium importance concerning prehistoric to modern times. Student should demonstrate the ability to grasp and interpret the problem by oneself. Artefactual topics have priority but theoretical issues also can be addressed after consultation with pedagogues. Emphasis is put on formal and technical level of documentation, correct terminology and good practice in working with professional literature.
Learning outcomes
The outcome is a completed and submitted bachelor’s degree thesis, whose contentual and formal level, ethics and originality meet the standards of a university degree thesis.
Syllabus
 • The course is only intended for elaboration of the bachelor’s degree thesis:
 • Formulation of the topic, main problems to be addressed and structure of the thesis.
 • Heuristics and retrieval of data, their formal processing and criticism.
 • Analysis and evaluation of material artefacts, if necessary.
 • Elaboration of graphic supplements.
 • Analysis and synthesis of data.
 • Conclusions and interpretations.
 • Continuous consultation of the work, achieved results and problems.
 • Completion and submission of the thesis.
Literature
 • Further literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomovou práci je předepsána individuálně podle tématu práce.
Teaching methods
Student elaborates by oneself the bachelor’s degree thesis and consults the work continuously with his/her thesis supervisor.
Assessment methods
Submission of completed bachelor’s degree thesis. The thesis advisor confirms the approval of the completed thesis for defence by awarding the course-unit credit. Graded evaluation of the thesis is subject of defence and is based on assessments by the opponent and the thesis advisor.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Zápočet je udělen na základě odevzdané seminární práce.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Bakalářská diplomová práce na schválené téma v patřičné kvalitě musí obsahovat nejméně 30 stran teoretického textu.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/AEB_A18