AED_02 Doktorský seminář II

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/8/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (cvičící)
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček (cvičící)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (cvičící)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9:00–12:40 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Každý doktorand musí absolvovat celkem 4 společné doktorské semináře (AED_01-AED_04) ve 4 semestrech. Seminář se koná v jednom semestru ve třech termínech. Na seminářích každý student celkem dvakrát veřejně představí svůj disertační projekt a to v prvním a třetím (nebo čtvrtém) ročníku studia. Cílem předmětu je osvojení si základů veřejné presentace své odborné práce, seznámení se s disertačními projekty a metodickými přístupy svých kolegů a osvojení si základů kritické vědecké diskuse.
Osnova
  • Náplní seminářů jsou veřejné presentace doktorandských projektů studentů a kritické diskuse nad metodickými přístupy a dosaženými výsledky.
Literatura
  • Literatura podle zaměření příspěvku na semináři
Metody hodnocení
Každý doktorand musí absolvovat celkem 4 společné doktorské semináře (AED_01-AED_04) ve 4 semestrech. Seminář se koná v jednom semestru ve třech termínech. Na seminářích každý student celkem dvakrát veřejně představí svůj disertační projekt a to v prvním a třetím (nebo čtvrtém) ročníku studia. Podmínkou je i osobní účast na semináři nejméně ve dvou ze tří konaných termínů v daném semestru. Upozornění: za splnění tohoto předmětu se nově nepovažuje odborný referát v rámci předmětu AED_05.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět lze absolvovat opakovaně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.