AED_04 Doctor`s seminar IV

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/8/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Dr. phil. Peter Milo (seminar tutor)
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček (seminar tutor)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (seminar tutor)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Každý doktorand musí absolvovat celkem 4 společné doktorské semináře (AED_01-AED_04) ve 4 semestrech. Seminář se koná v jednom semestru ve třech termínech. Na seminářích každý student celkem dvakrát veřejně představí svůj disertační projekt a to v prvním a třetím (nebo čtvrtém) ročníku studia. Cílem předmětu je osvojení si základů veřejné presentace své odborné práce, seznámení se s disertačními projekty a metodickými přístupy svých kolegů a osvojení si základů kritické vědecké diskuse.
Syllabus (in Czech)
  • Náplní seminářů jsou veřejné presentace doktorandských projektů studentů a kritické diskuse nad metodickými přístupy a dosaženými výsledky.
Literature
  • Literatura podle zaměření příspěvku na semináři
Assessment methods (in Czech)
Každý doktorand musí absolvovat celkem 4 společné doktorské semináře (AED_01-AED_04) ve 4 semestrech. Seminář se koná v jednom semestru ve třech termínech. Na seminářích každý student celkem dvakrát veřejně představí svůj disertační projekt a to v prvním a třetím (nebo čtvrtém) ročníku studia. Podmínkou je i osobní účast na semináři nejméně ve dvou ze tří konaných termínů v daném semestru. Upozornění: za splnění tohoto předmětu se nově nepovažuje odborný referát v rámci předmětu AED_05.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
General note: Předmět lze absolvovat opakovaně.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/AED_04