AED_05 Odborný referát

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. (cvičící)
Luis Ricardo Neves Fernandes, B.Sc., M.Sc., Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (cvičící)
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček (cvičící)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia si osvojí základy prezentace své odborné práce i veřejné kritické diskuse na oborových fórech úrovně konference, symposium, workshop, popř. seminář.
Osnova
  • Každý student doktorského studia ústně prezentuje nejméně jednou svůj disertační projekt, nebo jinou adekvátní odbornou látku, a to na veřejném odborném fóru úrovně konference, symposia, workshopu, popř. semináře.
Literatura
  • Literatura podle zaměření referátu
Metody hodnocení
Za úspěšné absolvování předmětu se považuje ústní presentace disertačního projektu, nebo jiné odpovídající odborné látky, kde doktorand je autorem, nebo nezpochybnitelným spoluautorem. Tato ústní presentace se musí uskutečnit na oborovém, popř. mezioborovém symposiu, konferenci, workshopu, semináři. Upozornění: za splnění tohoto předmětu se nepovažuje odborný referát v rámci předmětu AED_01-AED_04 Doktorský seminář.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět lze absolvovat opakovaně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.