AED_07 The Special lecture I

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
15/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Dr. phil. Peter Milo (seminar tutor)
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček (seminar tutor)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (seminar tutor)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (seminar tutor)
Supervisor
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/60, only registered: 0/60
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je prohloubit specializované znalosti studentů doktorského studia a seznámit je s aktuálními tématy současné vědy.
Syllabus (in Czech)
  • V rámci předmětu bude realizován cyklus speciálních přednášek předních zahraničních i tuzemských odborníků.
Literature
  • Doporučená liteatura k vybrané přednášce
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na těchto přednáškách. V rámci jednoho semestru se uskuteční cca 4 přednášky (v podvečerních hodinách). Pro úspěšné ukončení předmětu je akceptovatelná pouze jedna absence.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
General note: Předmět lze absolvovat opakovaně.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/AED_07