AED_10 Speciální přednáška IV

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
15/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student doktorandského studia archeologie musí v rámci svého studia absolvovat alespoň 4 speciální přednášky dle svého výběru. Z nabídky ÚAM jsou doporučeny: AEB_13 Dejiny a archeológia rímskej Panónie AEB_17 Počátky produktivního hospodářství Předního východu AEB_29 Kapitoly z archeologické teorie a metody AEB_50 Archaeology of Pre-Columbian America AEB_53 Pravěké umění Evropy AEB_56 Od raněstředověké aglomerace k právnímu městu AEB_57 Hospodársky a kultúrny vývoj stredného Podunajska vo včasnej dobe dejinnej II AEB_63 Střední Evropa a Středomoří I AEB_64 Střední Evropa a Středomoří II AEB_65 Stredoveké vojenstvo AEB_66 Popelnicová pole v Karpatské kotlině Po konzultaci s vedoucím disertační práce je možné zvolit i předměty z jiných oborů, fakult či vysokých škol.
Osnova
  • Student doktorandského studia archeologie musí v rámci svého studia absolvovat alespoň 4 speciální přednášky dle svého výběru.
Literatura
  • Doporučená liteatura k vybrané přednášce
Metody hodnocení
Student doktorandského studia archeologie musí v rámci svého studia absolvovat alespoň 4 speciální přednášky dle svého výběru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
speciální přednášky vybírejte po dohodě se školitelem z volitelných kurzů s kódem AEB.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AED_10