AED_16 Teze dizertační práce (autoreferát)

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček (cvičící)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (cvičící)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student připraví k obhajobě doktorské disertace teze disertační práce ve formě autoreferátu.
Osnova
  • Student připraví k obhajobě doktorské disertace 10 kusů výtisků tezí disertační práce ve formátu A5, které obsahují text, ve kterém student shrne východiska, strukturu, hlavní teze a závěry práce, seznam literatury a resumé v cizím jazyce. Součástí bude také seznam doktorandových publikací a jeho „projektových aktivit“ během studia.
Metody hodnocení
Po předložení práce zápočet uděluje výhradně školitel.
Informace učitele
Další informace http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/zkouska-obhajoba.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
doporučuje se zapsat v posledním semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.